Italia

Italia ja erityisesti Rooma ovat olleet perinteisesti tärkeitä taiteilijamatkojen kohteita. Yleinen käsitys Euroopassa 1800-luvulla oli, että tullakseen todelliseksi taiteilijaksi, oli käytävä Roomassa. 1800-luvun alkupuolella, ennen Düsseldorfia ja Pariisia, pohjoismaiset taiteilijat suuntasivat nimenomaan Roomaan. Kuvanveistäjille se oli edelleen keskeinen kohde 1860- ja 1870-luvuilla. Firenze puolestaan nousi suosioon 1890-luvulla. Italian-matkailulla on selkeät liittymäkohtansa 1700-luvulla kukoistaneeseen eurooppalaisen sivistyneistön Grand Tour -kiertomatkoihin Italiassa. Italia kiinnostaa suomalaisia taiteilijoita edelleen.

Suomalaiset taiteilijat Italiassa 1800-luvun alusta 1860-luvun loppupuolelle
1800-luvun loppupuoli ja 1900-luvun alku
Tutkijat ja taidevaikuttajat Italiassa
Maailmansotien välinen aika
1950-luvulta nykypäivään
Suomen taide näyttelyissä Italiassa

Hanna-Leena Paloposki 2013

Lähteet ja kirjallisuus

Italiassa käyneet suomalaiset taiteilijat 1919–1944. Hanna-Leena Paloposken kokoama lista. Yksityiskokoelma.
Keinänen, Timo, 2004. ”Villa Lante ja taiteilijat.” Villa Lante. Suomen Rooman-instituutti 1954–2004. Päivi Setälä, Liisa Suvikumpu, Juha Sihvola ja Timo Keinänen. Helsinki: Säätiö Institutum Romanum Finlandiae ja WSOY, s. 298–379.
Lavonen, Kuutti, 1999. ”Casa Finlandese.” Vieraana Toscanassa. Grassinan ateljeetalon historiaa. Hyvinkään taidemuseo 12.2.–5.4.1999. Hyvinkää: Hyvinkään taidemuseo, s. 7–13.
Lindgren, Liisa, 2006. "Romanttisten unelmien ja klassisten ihanteiden Italia." Vierailla mailla. Päätoim. Liisa Lindgren, Rakel Kallio, Susanna Pettersson, Riitta Ojanperä ja Elina Heikka. Espoo: Weilin+Göös, s. 60–106.
Lindström, Aune, 1975. "L’Arte finlandese e l’Italia". Il Veltro, Rivista della civiltà italiana XIX (1975) 5–6, s. 581–592.
Paloposki, Hanna-Leena, 2011. ”Taiteilija Laura Järnefeltin Rooman-matka 1927–1928.” Italiassa ja Saksanmaalla. Toim. Teppo Jokinen ja Hanne Selkokari. SKS:n toimituksia 1328. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura.
Paloposki, Hanna-Leena, 2012. Taidenäyttelyt Suomen ja Italian julkisissa kuvataidesuhteissa 1920-luvulta toisen maailmansodan loppuun. Kuvataiteen keskusarkisto 24. Helsinki: Valtion taidemuseo/Kuvataiteen keskusarkisto. Verkkojulkaisu www.fng.fi/taidenayttelyvaihtoitaliajasuomi .
Puokka, Jaakko, 1962. "Suomen ja Italian kuvataideyhteyksistä". Taide 2/62, s. 50–53.
Suvikumpu, Liisa, 2009. Kulttuurisia kohtaamisia. Suomalaiset kuvataiteilijat ja Rooma 1800-luvulla. Helsinki.
Waenerberg, Annika, 1999. ”Firenzeen – mutta miksi? Vuosisadanvaihteen suomalaisten taiteilijoiden Firenzen matkojen taustaa.” Vieraana Toscanassa. Grassinan ateljeetalon historiaa. Hyvinkään taidemuseo 12.2.–5.4.1999. Hyvinkää: Hyvinkään taidemuseo, s. 18–27.