Viittaukset

Matkoja ulkomaille
Koulutusta ulkomailta - 1800-luku Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulut 1800-luvun Turussa ja Helsingissä keskittyivät antamaan opetusta vain taiteen tekemisen alkeissa. Ulkomaille lähdettiin hankkimaan lisäkoulutusta sekä kansainvälistä tunnettuutta. Varhaisin opintopaikka oli Ruotsissa,...
Suomen Taideyhdistys
Suomen Taideyhdistyksen merkitys suomalaisen taide-elämän, taideinstituutioiden ja taiteen kehityksessä on olennainen. Yhdistys on Suomen Kansallisgallerian edeltäjä, ja sen keräämä taidekokoelma on nykyisin osa Kansallisgalleriaan kuuluvien Ateneumin taidemuseon ja Sinebrychoffin taidemuseon...
Suomen Taideyhdistyksen kokoelmat ja niiden karttuminen
Kirje Carl Gustaf Estlanderilta Berndt Otto Schaumanille 19.6.1875
Tässä Kansallisgallerian arkiston Taidehistoriallisten asiakirja-arkistojen Taiteilijakirjekokoelmaan kuuluvassa kirjeessä Carl Gustaf Estlander kirjoittaa B. O. Schaumanille. Ikkalasta lähettämässään kaksisivuisessa kirjeessä Estlander mm. kirjoittaa valokuvien tilaamisesta Suomen...
Suomen Taideyhdistyksen dukaattipalkinnot 1800-luvulla
Suomen Taideyhdistyksen vuosien 1844–1873 jäsenluettelo
Suomen Taideyhdistyksen aloitettua toimintansa jäsenistä ryhdyttiin pitämään luetteloa, joka on myöhemmin saanut hienot, kovat kannet kultakirjaimineen. Jäsen- ja jäsenmaksutiedot on koottu siihen vuoteen 1873 asti. Esimerkkinä on luettelon kolme ensimmäistä sivua, joilla esiintyy useita...
Italia
Saksa
Suomen Taideyhdistyksen uusien sääntöjen 1.2.1849 allekirjoittajat
Suomen Taideyhdistyksen sääntöjen uusiminen tuli ajankohtaiseksi vuonna 1849 yhdistyksen toimittua vain kolme vuotta. Vanhat säännöt olivat herättäneet osittain tyytymättömyyttä ja joitakin asioita haluttiin selkeyttää. Yhdistyksen johtokunta kutsui koolle kaksi ylimääräistä kokousta 27.1. ja 1.2....
Suomen Taideyhdistyksen ensimmäinen perustamissuunnitelma 1834
Asiakirja liittyy ensimmäiseen tunnettuun yritykseen perustaa Taideyhdistys Suomeen ja on päivätty Helsingissä 18.6.1834. Se sisältää samalla listakeräyksen, jossa kehotettiin jokaista sivistynyttä suomalaista tukemaan kotimaisia taiteellisia kykyjä ja liittymään Taideyhdistyksen jäseniin 25...
Kutsuttujen lista Yliopistolla pidettävään Taideyhdistyksen perustamiskokoukseen 26.1.1846
Taideyhdistyksen perustamiskokous pidettiin 27.1.1846, kello kuusi illalla Tiedekuntien huoneessa Aleksanterin Yliopistossa, nykyisen Helsingin yliopiston tiloissa. Suomen Taideyhdistyksen intendentti B. O. Schauman piti myöhemmin tätä päivää Suomen Taideyhdistyksen perustamispäivänä. Schaumanin...
Kuvataidekritiikin alkuvaiheet suomalaisessa lehdistössä
Adolf von Beckerin käyntikortti
“A. de Becker – Membre de l'Académie des Beaux Arts de St-Petersbourg – Helsingfors, Finlande", lukee tässä Kansallisgallerian arkiston Taiteilijakirjekokoelmaan kuuluvassa pienessä kortissa. Kyseessä on taiteilija Adolf von Beckerin käyntikortti, jossa mainitaan Pietarin Taideakatemian jäsenyys...
Muistiinpanoja dukaattikilpailun voittaneista taiteilijoista, 1858-1889
B. O. Schaumanin muistiinpanoja dukaattikilpailun voittaneista taiteilijoista 1858-1889. Suomen Taideyhdistyksen arkisto, Arkistokokoelmat, Kansallisgalleria.
München ja Wien 1800-luvulla
Berndt Otto Schauman
17.05.1821
Helsinki
28.03.1895
Helsinki

Ruotsinkieliseen aatelissukuun kuulunut Berndt Otto Schauman (1821–1895) oli alun perin poliittiselta kannaltaan täysin ruotsinmielinen, mutta kääntyi myöhemmin edustamaan fennomaniaa, suomenmielisyyttä. Hän aloitti yliopisto-opinnot, mutta varsinainen tutkinto jäi kuitenkin suorittamatta. Schaumanista kasvoi täysin taiteen palvelukseen antautunut toimija, joka jakoi aikansa museotyön, taiteilijoita koskevien artikkelien kirjoittamisen sekä taiteilijoiden äänitorvena ja edusmiehenä toimimisen kesken. Vuonna 1880 hän julkaisi taidemaalari Karl Emanuel Janssonista kertovan teoksen K. E. Janssons minne. Schauman oli myös innokas teatterin ja kirjallisuuden harrastaja ja kuului Suomalaisen teatterin johtokuntaan.

Täydellisyyteen pyrkiväksi ja kiivasluonteiseksi mieheksi luonnehdittu Schauman kuului vuonna 1846 perustetun Suomen Taideyhdistyksen perustajajäseniin. Hänet valittiin vuonna 1868 yhdistyksen ostolautakuntaan sekä seuraavana vuonna ensimmäiseksi taidekokoelmien intendentiksi. Yliopiston kirjaston amanuenssina toiminut Schauman tarttui ripeästi uuteen tehtäväänsä, ja kokoelmat saivat omat tilansa ja ne inventoitiin. Vuonna 1873, ensimmäisen yleisölle tarkoitetun, painetun luettelon ilmestyessä taidekokoelman teosmäärä oli noin 220. Schauman liitti luetteloon myös lyhyitä taiteilijaelämäkertoja. Vuonna 1874 hän ilmaisi toiveensa saada Helsinkiin taidemuseo.

B. O. Schauman erosi Taideyhdistyksen intendentin toimesta Ateneum-rakennuksen valmistuessa 1887, omien sanojensa mukaan ”antaakseen paikan nuoremmalle polvelle”. Tämän jälkeen hän toimi Cygnaeuksen gallerian intendenttinä (1886–1895) ja Ritarihuoneen sukututkijana (1889–1891).

Maritta Mellais 2012

Lähteet ja kirjallisuus

Pettersson, Susanna, 2008. Suomen Taideyhdistyksestä Ateneumiin. Fredrik Cygnaeus, Carl Gustaf Estlander ja taidekokoelman roolit. Historiallisia Tutkimuksia 240 / Dimensio 6. Valtion taidemuseon tieteellinen sarja. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura / Valtion taidemuseo.
Reitala, Aimo, 2006. "Berndt Otto Schauman". Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997-, http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/3618/ (viitattu 10.10.2012)