Berliini 1800-luvulla

1800-luvun alkupuolella Preussin pääkaupunkia ei pidetty kovinkaan merkittävänä taidekeskuksena. Taidemuseoiden kokoelmat, varsinkin vanhemman eurooppalaisen taiteen osalta, houkuttelivat kuitenkin kaupunkiin erityisesti taiteentutkijoita. Taidehistorioitsijat C. G. Estlander ja Eliel Aspelin (1847–1917) tutkivat useina vuosina mm. Altes Museumin kokoelmia. 1880-luvulta alkaen kiinnostus Berliinin tuolloista nykytaidetta kohtaan lisääntyi ja suomalaiset taiteilijat alkoivat osallistua siellä järjestettyihin näyttelyihin.

Taiteilijoita, tutkijoita ja taiteentuntijoita Berliinissä 1800-luvulla

August Mannerheim 1827
Werner Holmberg 1856
Severin Falkman 1857
Carl Eneas Sjöstrand 1857, 1894
Ferdinand von Wright 1858                                        
Erik Johan Löfgren 1853                                             
Augusta Granberg 1856, 1858                                     
Victorine Nordenswan 1869                                        
Fanny Churberg 1872                                                  
Aline Forsman 1879–1899, k.1899                              
Evelina Särkelä 1879–1880                                         
Hanna Bergh 1884–1885
Albert Edelfelt 1884, 1889, 1891, 1893, 1894, 1895, 1898
Eero Järnefelt 1894
Akseli Gallen-Kallela 1895, 1896
Pekka Halonen 1896
Eetu Isto 1898–1899
Werner von Hausen 1899
Woldemar Toppelius 1899-

Nils Abraham Gyldén 1835
J. W. Snellman 1840-1841, 1847
August Fredrik Soldan 1847-1848
Fredrik Cygnaeus 1850, 1856
Zachris Topelius 1856, 1876
C. G. Estlander 1859, 1873, 1884
Eliel Aspelin 1877, 1880, 1885, 1888, 1889, 1891–1894, 1896–1897
J. J. Tikkanen 1880–1881, 1885, 1891
K. K. Meinander 1895
 

Helena Hätönen 2013

Lähteet ja kirjallisuus

Suomen Taideyhdistyksen arkisto I, Kuvataiteen keskusarkisto, Valtion taidemuseo.
Taiteilijakirjekokoelma, Kuvataiteen keskusarkisto, Valtion taidemuseo.
Hätönen, Helena. Suomalaisten taiteilijoiden matkoja Saksassa 1800-luvulla. Julkaisematon käsikirjoitus.
Baumgärtel, Bettina, 2011. “Die Düsseldorfer Malerschule und ihre internationale Ausstrahlung”. Die Düsseldorfer Malerschule und ihre internationale Ausstrahlung 1819–1918. Band I. Düsseldorf: Museum Kunstpalast Düsseldorf.
Hovi-Wasastjerna, Päivi, 2004. Helsinki-Düsseldorf-Pariisi - taidemaalari Torsten Wasastjernan matkassa... [Kauniainen]: [Päivi Hovi-Wasastjerna].
Huusari, Marja-Leena, 1988. Felix Frang 1862–1932. Ikaalinen: Ikaalinen Oy.
Illustrerad katalog till Finska Konstutsällningen / Suomen Taidenäyttely 1885. Helsingfors: Finska Konstföreningen.
Konttinen, Riitta, 2007. Naistaiteilijat Suomessa keskiajalta modernismin murrokseen. Helsinki: Tammi.
Koskimies-Envall, Marianne ja Räty, Leena, 2010. Kesäpäiviä - Elias Muukka suomalaisen maiseman tulkkina. Etelä-Karjalan taidemuseon julkaisuja 1/2010 / Pohjanmaan museon julkaisuja 40. Lappeenranta: Etelä-Karjalan taidemuseo / Vaasa: Pohjanmaan museo.
Kuurne, Jouni, 2002. Mathilda Rotkirch taiteilija ja matkailija. Porvoon museo ja Turun taidemuseo. [Porvoo]: Porvoon museo / [Turku]: Turun taidemuseo.
Laitala, Susanna, 1994. Paroni Mannerheimin kauniit naiset. Helsinki: Otava.
Pettersson, Susanna, 2006. ”Saksa: maisema, ekspressio, politiikka, pop”. Vierailla mailla. Päätoim. Liisa Lindgren. [Helsinki]: WSOY.
Ratia, Mildred, 1989. ”Victorine Nordensvan”. Hämeenlinnan kuvataiteilijoita 1860–1960. Hämeenlinnan taidemuseo 18.1.–10.9.1989. Hämeenlinnan taidemuseon julkaisuja 1/1989. Hämeenlinna: Hämeenlinnan taidemuseo.
Reitala, Aimo, 1989. ”Maalaustaide 1860–1880”. Ars - Suomen taide 3. [Espoo]: Weilin+Göös.
Reitala, Aimo, 1990. Hjalmar Munsterhjelm ja hänen maisemataiteensa. Retretti 19.5.–2.9.1990. Savonlinna: Punkaharjun taidekeskus.
Reitala, Aimo, 1995. ”Berndt Lindholm”. Berndt Lindholm. Turun taidemuseo 7.6.–27.8.1995. Turku: Turun taidemuseo.
Ringbom, Sixten, 1986. Art history in Finland before 1920. History of Learning and Science in Finland 15b. Helsinki: Societas Scientiarum Fennica.
Schybergson, M. G., 1916. Carl Gustaf Estlander Levnadsteckning. Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland CXXXI. Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet i Finland.
Selkokari, Hanne, 2008. Kalleuksia isänmaalle Eliel Aspelin-Haapkylä taiteen keräilijänä ja taidehistorioitsijana. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja 115. Helsinki: Suomen Muinaismuistoyhdistys.
Tervo, Tuija, 2003. ”Matkalla Oscar Kleinehin kanssa”. Oscar Kleineh 1846–1919. Amos Anderssonin taidemuseo, Helsinki 14.2.–4.5.2003. Turun taidemuseo 23.5.–7.9.2003. Helsinki: Amos Andersonin taidemuseo.
[Tikkanen, J. J. ja Waenerberg, Thorsten], 1896. Finska Konstföreningen 1846–1896. Helsingfors: Finska Konstföreningen.
Topelius, Zacharias, 1998. Elämäkerrallisia muistiinpanoja. Julkaisija Paul Nyberg. Suomennos Helmi Krohn. Näköispainos vuonna 1923 ilmestyneestä ensipainoksesta. Helsinki: Otava.