Viittaukset

Matkoja ulkomaille
Koulutusta ulkomailta - 1800-luku Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulut 1800-luvun Turussa ja Helsingissä keskittyivät antamaan opetusta vain taiteen tekemisen alkeissa. Ulkomaille lähdettiin hankkimaan lisäkoulutusta sekä kansainvälistä tunnettuutta. Varhaisin opintopaikka oli Ruotsissa,...
Venäjä
Suomen Taideyhdistys
Suomen Taideyhdistyksen merkitys suomalaisen taide-elämän, taideinstituutioiden ja taiteen kehityksessä on olennainen. Yhdistys on Suomen Kansallisgallerian edeltäjä, ja sen keräämä taidekokoelma on nykyisin osa Kansallisgalleriaan kuuluvien Ateneumin taidemuseon ja Sinebrychoffin taidemuseon...
Suomen Taideyhdistyksen varhaisimmat ostot ja lahjoitukset
Tämä Suomen Taideyhdistyksen pöytäkirjan liite antaa tietoa yhdistyksen ensimmäisistä ostoista ja sen saamista lahjoituksista. Vuoden 1849 kohdalle arkistoidun asiakirjan ensimmäisellä sivulla on alkuun lueteltu ostetut teokset. Numerointi on tehty näyttelyluettelon mukaan, sillä teokset on...
Suomen Taideyhdistyksen dukaattipalkinnot 1800-luvulla
Ensimmäinen Suomen Taideyhdistyksen palkintokilpailu maaliskuussa 1858
Suomen Taideyhdistyksen johtokunta perusti yhdistykselle palkinnot vuonna 1857 kannustamaan taideopinnoissa menestyneitä nuoria taiteilijoita. Ensimmäisen kerran nämä myöhemmin dukaattipalkinnoiksi kutsutut palkinnot jaettiin yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä maaliskuussa 1858. Oheisessa...
Italia
Saksa
Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulun opiskelutodistuksien luonnoksia
Tämä Berndt Abraham Godenhjelmin kirjoittama luonnos käsittää kaksi opiskelutodistusta hänen oppilailleen Victoria Åbergille, 16.6.1857 ja Olivia Kyntzellille (1825–1903), ilman vuotta. Molemmat Godenhjelmin laatimat todistusluonnokset ajoittuvat ilmeisesti vuoteen 1857. Kokkolassa syntynyt Olivia...
Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulun oppilasluettelo Helsingissä 17.2.1849
Suomen Taideyhdistyksen arkiston pöytäkirjojen liitteenä on säilynyt taidemaalari Berndt Abraham Godenhjelmin omakätisesti laatima luettelo Helsingissä toimineen Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulun ensimmäisen lukukauden oppilaista. Piirustuskoulussa opiskeli tuolloin 38 henkilöä, joista...
Victoria Åberg vuonna 1865
Tuntemattomasta aikakausilehdestä oleva kuva esittää taidemaalari Victoria Åbergia vuonna 1865. Yksityisomistuksessa olevan maalauksen on tehnyt saksalainen taidemaalari Rosa Petzell (s. 1831). Kerttu Rydmanin kokoelma, Leikekokoelma, Arkistokokoelmat, Kansallisgalleria.
Düsseldorf 1800-luvulla
Dresden 1800-luvulla
München ja Wien 1800-luvulla
1800-luvun loppupuoli ja 1900-luvun alku
Victoria Åberg
23.04.1824
Loviisa
15.07.1892
Weimar, Saksa

Victoria Åberg (1824–1892) kuului Magnus von Wrightin, Johan Knutsonin, Ferdinand von Wrightin ja Werner Holmbergin ohella merkittävimpiin Suomessa toimineisiin varhaisiin maisemamaalareihin. Åberg aloitti opintonsa Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulussa heti sen perustamisvuonna 1848. Opetuksesta vastasi Pietarin taideakatemiassa romanttisen klassismin omaksunut B. A. Godenhjelm, jonka omaa alaa oli lähinnä historiamaalaus.

Åberg kasvoi Vanhan Suomen (entisen Viipurin kuvernementin) saksalaiseen sivistykseen painottuvassa kulttuuri-ilmapiirissä. Hän kävi saksalaista tyttökoulua Haminassa ja toimi sen jälkeen kotiopettajattarena Mikkelissä. Taideopinnot hän aloitti Auguste J. Desarnod nuoremman (1812–1850) johdolla opettaessaan tämän yksityiskoulussa Porvoossa. Vuodesta 1845 alkaen Åberg toimi toisen opettajattaren virassa Helsingin ruotsalaisessa tyttökoulussa. Hän opetti piirustusta ja käsitöitä tässä ensimmäisessä valtion tyttökoulussa noin viidentoista vuoden ajan.

Opettajattaren velvollisuudet sekä huolehtiminen leskiäidistä ja nuoremmista sisarista jätti vain vähän aikaa maalaamiseen. Vasta vuonna 1858, 34-vuotiaana, Åberg matkusti ensi kerran Düsseldorfiin, jossa Werner Holmberg oli jo ehtinyt opiskella maisemamaalausta neljän vuoden ajan. Taideakatemiaan ei tuolloin vielä hyväksytty naisia opiskelijoiksi, joten Åberg joutui muiden sukupuolensa edustajien tavoin etsimään itselleen yksityisopettajaa. Åberg katsoi myöhemmin saaneensa yhtä hyvää opetusta kuin miehetkin, mutta korosti, että vaihtoehdoton yksityisopetus nosti naisten opiskelukustannuksia. Tosin jotkut miesopiskelijatkin asettivat yksityisopinnoista saadun hyödyn akatemiaopintojen edelle.

Holmbergin opettaja Düsseldorfissa, norjalainen Hans Gude (1825–1903), johdatti Åbergin kohti luonnonhavaintoa pyrkivää maisemakuvaa. Luonnoskirjat täyttyivät ulkona realistisesti tallennetuista puista ja muusta kasvillisuudesta, mutta varsinainen maisemamaalaus sommiteltiin ateljeessa ja viimeisteltiin pikkutarkasti. Huolellinen valaistuksen ja maiseman yksityiskohtien tutkiminen näkyy vuonna 1860 valmistuneessa Saksalaisessa maisemassa. Teoksella hän voitti Suomen Taideyhdistyksen dukaattipalkinnon vuoden 1861 kilpailussa ja Suomen taideyhdistys osti sen samassa yhteydessä.

Saatuaan valtion matka-apurahan 1863 Åberg opiskeli ensin Dresdenissä. Siellä valmistui ensimmäinen suurikokoinen maalaus entisen Vanhan Suomen alueelle sijoittuvista aiheista. Näköala Olavinlinnaan, 1863 kuvaa keskiaikaista linnoitusta uhkaavien pilvien vyöryessä taivaalla. Seuraavana vuonna Weimarissa hän maalasi toisen monumentaalisen suomalaisaiheensa Näkymä Monrepos -puistosta lähellä Viipuria (Monrepos). Romanttiselle maisemalle tyypillisesti maalauksen etuala jää varjoon kirkkaimman valaistuksen kohdistuessa sommittelun keskipisteeseen, uusgoottilaiseen hautakappeliin. Maalaus vaikutti osaltaan siihen, että Pietarin keisarillinen taideakatemia myönsi Åbergille kriteeriensä mukaisen arvonimen vapaa taiteilija. Kolmas suurikokoinen luonnonvoimia kuvaava teos, Langinkoski, 1870 ostettiin edellisen tavoin Helsingin keisarilliseen palatsiin.

Viktoria Åberg löysi mieleisensä dramaattisen maiseman Italiasta, jonne jäi asumaan, vaikka matkusteli muuallakin ja osallistui usein Suomen Taideyhdistyksen näyttelyihin. Hän ei koskaan avioitunut vaan eli omistautuneena maalaustaiteelle sekä kirjallisille ja filosofisille pohdinnoilleen. Muiden ulkomailla asuneiden taiteilijoiden tavoin hänen oli hoidettava asiansa Suomeen kirjeitse. Ahkerana kirjoittajana tunnetun Åbergin kirjeitä on säilynyt myös Suomen Taideyhdistyksen pöytäkirjojen liitteiden joukossa.

Helena Hätönen 2010

Lähteet ja kirjallisuus

Suomen Taideyhdistyksen pöytäkirjat 1846–1857, 1858–1869, 1869–1876. Suomen Taideyhdistyksen arkisto I, Kuvataiteen keskusarkisto, Valtion taidemuseo.
Taiteilijakirjekokoelma, Kuvataiteen keskusarkisto, Valtion taidemuseo.
Juutilainen, Pia, 1992. "Victoria Åberg – Peintre paysagiste". Victoria Åberg 1824–1892. Mikkelin taidemuseo 3.7.–13.9.1992. Ateneum 12.11.1992–31.1.1993. Mikkeli: [Mikkelin taidemuseo].
Konttinen, Riitta, 2007. Naistaiteilijat Suomessa keskiajalta modernismin murrokseen. Helsinki: Tammi.