1950-luvulta nykypäivään

Toisen maailmansodan loputtua ja matkustamisen tultua jälleen mahdolliseksi kiinnostus Italiaa kohtaan oli jälleen voimakasta. Samaan aikaan Italian oma taide eli voimakasta nousukautta. Etenkin suomalaiset kuvanveistäjät valitsivat Italian kohteekseen 1950-luvulla, ja osa heistä hakeutui maan taideakatemioihin, kuten Harry Kivijärvi ja Laila Pullinen. Italiasta levinneen informalismin läpimurto sai maalaritkin jälleen matkustamaan etelämmäksi. Opintomatkoilla kävivät muun muassa Ahti Lavonen, Jaakko Sievänen ja Mauri Favén.

Vuonna 1954 toimintansa aloittaneessa Suomen Rooman-instituutissa, Villa Lantessa, työskenteli alusta alkaen myös taiteilijoita, vaikka kuvataide ei saanutkaan sellaista osaa toiminnassa kuin alkuvaiheissa 1930-luvun lopulla toivottiin. Kunnolliset ateljeetilat saatiin vasta 1960-luvun puolivälissä. Villa Lantessa on kaiken kaikkiaan työskennellyt yli 200 suomalaistaiteilijaa, joista ensimmäisiin kuului pitkän linjan Italian-kävijä Sigrid Schauman vuonna 1953. Nykyisin Villa Lanten ateljeessa ja sen yhteydessä olevassa pienessä asunnossa Roomaa havainnoi aina yksi suomalainen taiteilija puolen vuoden jaksoissa.

Firenzen lähellä Grassinassa sijaitsee Suomen Taiteilijaseuran ateljeetalo, Casa Finlandese, joka vihittiin virallisesti käyttöön vuonna 1969. Talon löytäjiä ja perustajia olivat taidemaalari Jaakko Sievänen ja kuvanveistäjä Laila Pullinen. Talossa on asuin- ja työskentelytilat neljälle suomalaiselle taiteilijaperheelle.

Italia on edelleen suuri innoituksen lähde monelle suomalaiselle taiteilijalle, joista useat ovat suunnanneet katseensa Italian taiteen historiaan. Silja Rantasen, Carolus Enckellin ja Paul Osipowin taiteessa Italia-vaikutteilla on tärkeä sijansa. Lauri Laine on työskennellyt erityisesti Roomassa lähes vuosittain, ja esimerkiksi Nanna Susi asui kaupungissa pitkään.

Hanna-Leena Paloposki 2013

Lähteet ja kirjallisuus

Lauri Laineen haastattelu. Rooma marraskuu 2010. Av-arkistot. Kuvataiteen keskusarkisto, Valtion taidemuseo.
Keinänen, Timo, 2004. ”Villa Lante ja taiteilijat.” Villa Lante. Suomen Rooman-instituutti 1954–2004. Päivi Setälä, Liisa Suvikumpu, Juha Sihvola ja Timo Keinänen. Helsinki: Säätiö Institutum Romanum Finlandiae ja WSOY, s. 298–379.
Lavonen, Kuutti, 1999. ”Casa Finlandese.” Vieraana Toscanassa. Grassinan ateljeetalon historiaa. Hyvinkään taidemuseo 12.2.–5.4.1999. Hyvinkää: Hyvinkään taidemuseo, s. 7–13.
Lindgren, Liisa, 2006. "Romanttisten unelmien ja klassisten ihanteiden Italia." Vierailla mailla. Päätoim. Liisa Lindgren, Rakel Kallio, Susanna Pettersson, Riitta Ojanperä ja Elina Heikka. Espoo: Weilin+Göös, s. 60–106.
Lindström, Aune, 1975. "L’Arte finlandese e l’Italia". Il Veltro, Rivista della civiltà italiana XIX (1975) 5–6, s. 581–592.
Puokka, Jaakko, 1962. "Suomen ja Italian kuvataideyhteyksistä". Taide 2/62, s. 50–53.