Suomalaiset taiteilijat Italiassa 1800-luvun alusta 1860-luvun loppupuolelle

Kun taideopetusta ei ollut Suomessa vielä juurikaan 1800-luvun alkupuolella tai kun haluttiin lisäopintoja, oli lähdettävä ulkomaille. Monen tie vei Roomaan, ja suuri osa 1800-luvun Suomessa toimineista ammattimaisista maalareista ja kuvanveistäjistä oleskeli siellä jossain vaiheessa. Roomassa ei niinkään opiskeltu akatemioissa, vaan oman taiteen tekemisen ohella tutustuttiin antiikin muistomerkkeihin ja ihailtiin renessanssin taidetta. Italian merkitys ei kuitenkaan ollut vain sen taideaarteissa: tärkeitä olivat myös etelän ilmasto, luonto ja yleinen tunnelma sekä pohjoisille matkaajille kotioloja vapaampi ilmapiiri. Roomassa suomalaiset olivat osa kansainvälistä taiteilijayhteisöä, jossa erilaiset taiteelliset ja yhteiskunnalliset vaikutteet levisivät. Pohjoismaiset taiteilijat viettivät paljon aikaa yhdessä, ja usein kokoonnuttiin viinitupiin ja osterioihin.

1800-luvun alkupuolen ja puolenvälin taiteilijoista Roomassa tai sen lähistöllä työskentelivät Erik Cainberg (1771-1816) vuosina 1802–1810, Alexander Lauréus (1783-1823) vuodesta 1820 kuolemaansa 1823 asti ja Robert Wilhelm Ekman 1840–1843. Heidän oleskelunsa etelässä mahdollistivat Tukholman kuninkaallisen taideakatemian matka-apurahat. Kuvanveistäjä Carl Eneas Sjöstrand, jolta oli tilattu Suomen ensimmäinen julkinen suurmiespatsas, Henrik Gabriel Porthanin muistomerkki, työsti tilausta Roomassa 1850- ja 1860-lukujen vaihteessa. Kuvanveistäjä Walter Runeberg (1838-1920) asui Roomassa yhteensä yli kymmenen vuoden ajan 1860-luvun alkupuolelta alkaen.

Hanna-Leena Paloposki 2013

Lähteet ja kirjallisuus

Lindgren, Liisa, 2006. "Romanttisten unelmien ja klassisten ihanteiden Italia." Vierailla mailla. Päätoim. Liisa Lindgren, Rakel Kallio, Susanna Pettersson, Riitta Ojanperä ja Elina Heikka. Espoo: Weilin+Göös, s. 60–106.
Lindström, Aune, 1975. "L’Arte finlandese e l’Italia". Il Veltro, Rivista della civiltà italiana XIX (1975) 5–6, s. 581–592.
Puokka, Jaakko, 1962. "Suomen ja Italian kuvataideyhteyksistä". Taide 2/62, s. 50–53.
Suvikumpu, Liisa, 2009. Kulttuurisia kohtaamisia. Suomalaiset kuvataiteilijat ja Rooma 1800-luvulla. Helsinki.
Waenerberg, Annika, 1999. ”Firenzeen – mutta miksi? Vuosisadanvaihteen suomalaisten taiteilijoiden Firenzen matkojen taustaa.” Vieraana Toscanassa. Grassinan ateljeetalon historiaa. Hyvinkään taidemuseo 12.2.–5.4.1999. Hyvinkää: Hyvinkään taidemuseo, s. 18–27.