Tutkijat ja taidevaikuttajat Italiassa

Taiteilijoiden ohella Italiassa matkailivat tiedemiehet, kirjailijat ja monet muut suomalaisen kulttuurikentän vaikuttajat. Suomen Taideyhdistyksen varhaisista johtohahmoista Fredrik Cygnaeus oli Roomassa vuosina 1845–1846, Carl-Gustaf Estlander useita kertoja 1860–1880-luvuilla ja Taideyhdistyksen kokoelmien ensimmäinen intendentti Berndt Otto Schauman 1860-luvulla.

Italia oli yhteinen kokemus, jolla oli vaikutuksensa myös taideihanteisiin. Se oli tärkeä matkakohde myös taiteen tutkijoille. Johan Jakob Tikkanen (1857–1930), Suomen ensimmäinen taidehistorian professori, teki pitkiä opintomatkoja Italiaan. Johannes Öhqvist (1861–1949) kuului 1890-luvun Firenzen-kävijöihin, ja taidehistorian professorille Onni Okkoselle (1886–1962) Firenzen-matka vuonna 1907 oli käänteentekevä. Okkonen kirjoitti myöhemmin Italian taiteesta ja lisäksi esimerkiksi kirjan Italian taidekaupunkeja (1925).

Hanna-Leena Paloposki 2013

Lähteet ja kirjallisuus

Italiassa käyneet suomalaiset taiteilijat 1919–1944. Hanna-Leena Paloposken kokoama lista. Yksityiskokoelma.
Keinänen, Timo, 2004. ”Villa Lante ja taiteilijat.” Villa Lante. Suomen Rooman-instituutti 1954–2004. Päivi Setälä, Liisa Suvikumpu, Juha Sihvola ja Timo Keinänen. Helsinki: Säätiö Institutum Romanum Finlandiae ja WSOY, s. 298–379.
Lindgren, Liisa, 2006. "Romanttisten unelmien ja klassisten ihanteiden Italia." Vierailla mailla. Päätoim. Liisa Lindgren, Rakel Kallio, Susanna Pettersson, Riitta Ojanperä ja Elina Heikka. Espoo: Weilin+Göös, s. 60–106.
Lindström, Aune, 1975. "L’Arte finlandese e l’Italia". Il Veltro, Rivista della civiltà italiana XIX (1975) 5–6, s. 581–592.
Paloposki, Hanna-Leena, 2011. ”Taiteilija Laura Järnefeltin Rooman-matka 1927–1928.” Italiassa ja Saksanmaalla. Toim. Teppo Jokinen ja Hanne Selkokari. SKS:n toimituksia 1328. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura.
Paloposki, Hanna-Leena, 2012. Taidenäyttelyt Suomen ja Italian julkisissa kuvataidesuhteissa 1920-luvulta toisen maailmansodan loppuun. Kuvataiteen keskusarkisto 24. Helsinki: Valtion taidemuseo/Kuvataiteen keskusarkisto. Verkkojulkaisu www.fng.fi/taidenayttelyvaihtoitaliajasuomi .
Puokka, Jaakko, 1962. "Suomen ja Italian kuvataideyhteyksistä". Taide 2/62, s. 50–53.
Suvikumpu, Liisa, 2009. Kulttuurisia kohtaamisia. Suomalaiset kuvataiteilijat ja Rooma 1800-luvulla. Helsinki.
Waenerberg, Annika, 1999. ”Firenzeen – mutta miksi? Vuosisadanvaihteen suomalaisten taiteilijoiden Firenzen matkojen taustaa.” Vieraana Toscanassa. Grassinan ateljeetalon historiaa. Hyvinkään taidemuseo 12.2.–5.4.1999. Hyvinkää: Hyvinkään taidemuseo, s. 18–27.