palkinnot

Person
Ida Silfverberg
Ida Silfverberg oli helsinkiläissyntyinen taidemaalari, joka vuodesta 1866 lähtien eli ja työskenteli pääasiassa Pariisissa. Hänen taiteellinen tuotantonsa ei liittynyt kansallisiin aiheisiin, joten hän ei ole kuulunut siltäkään osin suomalaisen taidehistoriankirjoituksen myöhempään ihanteelliseen...
Person
Victoria Åberg
Victoria Åberg (1824–1892) kuului Magnus von Wrightin, Johan Knutsonin, Ferdinand von Wrightin ja Werner Holmbergin ohella merkittävimpiin Suomessa toimineisiin varhaisiin maisemamaalareihin. Åberg aloitti opintonsa Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulussa heti sen perustamisvuonna 1848....
Document
Suomen Taideyhdistyksen dukaattikilpailu vuonna 1887
Vuoden 1887 kilpailuun Suomen Taideyhdistyksen palkinnoista, joita usein kutsuttiin dukaattipalkinnoiksi, osallistui yhteensä 12 taiteilijaa 26 teoksella. Yhdistyksen palkinto- ja ostolautakunta valitsi vuodesta 1879 lähtien vuosittain jaettujen palkintojen saajat johtokunnan sijaan. Palkintojen...
Document
Ensimmäinen Suomen Taideyhdistyksen palkintokilpailu maaliskuussa 1858
Suomen Taideyhdistyksen johtokunta perusti yhdistykselle palkinnot vuonna 1857 kannustamaan taideopinnoissa menestyneitä nuoria taiteilijoita. Ensimmäisen kerran nämä myöhemmin dukaattipalkinnoiksi kutsutut palkinnot jaettiin yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä maaliskuussa 1858. Oheisessa...
Sivu
Suomen Taideyhdistyksen dukaattipalkinnot 1800-luvulla