Kotimaisen taideopetuksen varhaisvaiheita

Ennen 1700-lukua suomalaissyntyiset kuvantekijät joutuivat hankkimaan oppinsa ulkomailta, lähinnä Tukholmasta. Varhaisinta julkista kuvataideopetusta Suomessa antoi Turun Akatemian piirustussali vuodesta 1708 alkaen. Yliopiston piirustusopetusta pidettiin kauan aikaa vain muuta akateemista opetusta täydentävänä koulutuksena ja siihen saattoivat osallistua ainoastaan ne miehet, jotka olivat yliopistossa kirjoilla. Kun yliopisto siirtyi uuden pääkaupungin myötä Helsinkiin, ensimmäisen piirustusmestarin virkaa hoiti taidemaalari Pehr Adolf Kruskopf (1805–1852) vuodet 1830–1849. Hän sai seuraajakseen Kruskopfin sijaisena jo parin vuoden ajan työskennelleen Suomen Taideyhdistyksen johtokunnan jäsenen taidemaalari Magnus von Wrightin.

Turussa käsityöläismaalarien koulutukseen liittynyttä opetusta antoi oltermanni, maalarimestari Carl Gustaf Söderstrand (1800–1862). Hän perusti vuonna 1830 Turun piirustuskoulun, jonka ainoana opettajana hän työskenteli 15 vuoden ajan. Ammattikuntalaitoksen tarpeita palveleva opetus oli suunnattu vain maalarien oppipojille ja kisälleille. Koulua uudistettiin vuonna 1843, jolloin antiikkiluokka aloitti toimintansa. Söderstrandin Pietarista ja Tukholmasta hankkimat kipsijäljennökset toimivat pitemmälle ehtineiden, mahdollisesti taiteilijoiksi aikovien oppilaiden kolmiulotteisina malleina. Hovimaalari Robert Wilhelm Ekman aloitti työnsä koulun toisena opettajana vuonna 1846.

Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulu perustettiin Helsinkiin vuonna 1848. Sen ensimmäiseksi opettajaksi kutsuttiin Pietarissa työskennellyt Berndt Abraham Godenhjelm. Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulun toiminta maan korkeimpana taideoppilaitoksena jatkui alkuperäisellä nimellä vuoteen 1939, jolloin sen nimi muutettiin Suomen taideakatemian kouluksi. Vuonna 1985 valtiollistamisen myötä koulun nimi vaihdettiin Kuvataideakatemiaksi ja sen asema Suomen kuvataiteen opetuksen ylimpänä instituutiona vakiintui. Yliopistollisen statuksen se sai vuonna 1998.

Taidekäsityön ja taideteollisuuden opetuksen ylimmäksi oppilaitokseksi perustettiin Helsinkiin vuonna 1871 Veistokoulu. Koulun nimi vaihtui Taideteollisuus-keskuskouluksi vuonna 1886 ja sen toiminnan oli ottanut vuodesta 1875 vastuulleen Suomen Taideteollisuusyhdistys. Ateneum-rakennuksen valmistumisen jälkeen vuonna 1887 koulu siirtyi lähinnä Carl Gustaf Estlanderin ponnistelujen tuloksena samaan rakennukseen Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulun kanssa. Tämä vuoteen 1949 Taideteollisuus-keskuskouluna tunnettu oppilaitos vaihtoi nimensä kyseisenä vuonna muotoon Taideteollinen oppilaitos. Koulun valtiollistamisen jälkeen se tunnettiin Taideteollisena korkeakouluna (vuosina 1973–2010), ja vuoden 2012 alusta Taiteiden ja suunnittelun korkeakouluna Aalto yliopistossa. Vuodesta 1986 koulu sai pääasialliset tilansa Arabian tehdaskiinteistöstä.

Suomen Taideyhdistyksen arkistoon sisältyy runsaasti Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulun toimintaan Helsingissä ja Turussa liittyviä asiakirjoja. Arkistoon kuuluu jonkin verran asiakirjoja myös Taideteollisuus-keskuskoulun toiminnasta Ateneum-rakennuksessa.

 

Helena Hätönen 2012

Lähteet ja kirjallisuus

Ateneum maskerad: taideteollisuuden muotoja ja murroksia. Taideteollinen korkeakoulu 130 vuotta. 1999. Toim. Yrjö Sotamaa. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu.
Essen, Werner von, 1925. Suomen Taideteollisuusyhdistys ja sen keskuskoulu 1870–1875–1925. Muistokirjoitus. Helsinki: Taideteollisuusyhdistys.
Pöykkö, Kaarina, 1990. "Turun kuninkaallisen akatemian kaivertajista Helsingin yliopiston piirustuslaitokseksi". Ars universitaria 1640–1990. Teoksia Helsingin yliopiston piirustussalista. Näyttely Sinebrychoffin taidemuseossa 29.3.–27.5.1990. Helsinki: Helsingin yliopisto.
Stewen, Riikka, 1998. "Johdanto". Silmän oppivuodet. Ajatuksia taiteesta ja taiteen opettamisesta Kuvataideakatemia 1848–1998. Helsinki: Kuvataideakatemia.
Tikkanen, J. J., 1896. Finska Konstföreningen 1846–1898. Helsingfors: Finska Konstföreningen.
Willner-Rönnholm, Margareta, 1996. Taidekoulun arkea ja unelmia. Turun Piirustuskoulu1830-1981. Turku: Turun maakuntamuseo – Turun Taidemuseo.