Turun piirustuskoulu

Turun piirustuskoulun varhaisvaiheet

Maalarimestari Carl Gustaf Söderstrandin (1800–1862) vuonna 1830 perustaman piirustuskoulun opetus sai vaikutteita Tukholman Kuninkaallisesta taideakatemiasta, jossa Söderstrand oli opiskellut jonkin aikaa yhdessä hovimaalari Robert Wilhelm Ekmanin kanssa. Opetuksessa keskityttiin aluksi pelkästään piirtämiseen. Vuonna 1843 Söderstrand perusti edistyneempiä oppilaita varten antiikkiluokan, jossa piirustusmalleina käytettiin antiikin kipsikopioita. Alemman prinsiippiluokan oppilaat piirsivät ornamentteja ja kopioivat erilaisia mallikuvia. Koulussa annettiin opetusta vain Turun maalariammattikunnan oppipojille ja kisälleille.

Opetustila sijaitsi kauan Söderstrandin talossa osoitteessa Piispankatu 8. Sen pihapiirissä toimi myös hänen maalariverstaansa. Söderstrand vastasi yksin opetuksesta vuoteen 1846, jolloin hovimaalari R. W. Ekman saapui Tukholmasta koulun opettajaksi ja otti samalla johdon vastuulleen. Viimeaikainen tutkimus on osoittanut Söderstrandin jatkaneen tämänkin jälkeen koulun palkattomana opettajana, hankkineen kalustusta ja opetusvälineitä ja lisäksi tarjonneen koululle tilat uudesta talostaan.

Suomen Taideyhdistyksen Turun sivuosaston aika 1852–1906

Kun Turun piirustuskoulu vuonna 1849 tehdyn periaatepäätöksen mukaan siirtyi Suomen Taideyhdistyksen alaisuuteen, ryhtyi yhdistys maksamaan R. W. Ekmanille palkkaa opetuksesta. Käytännössä muutos tapahtui vasta 1852, jolloin koulun opetus avattiin kaikille halukkaille, myös naisille. Järjestyshäiriöiden välttämiseksi Ekman opetti tyttöjä ja poikia erikseen syksystä 1867 alkaen. 1870-luvun alussa prinsiippiluokassa tarvittiin järjestyksenvalvoja Ekmanin joutuessa opettamaan samanaikaisesti antiikkiluokassa. Söderstrandin kuoleman jälkeen Ekman toimi koulun ainoana opettajana, sillä toisen opettajan palkkaamiseen ei ollut taloudellista mahdollisuutta. Suomen Taideyhdistys suosi tässä suhteessa 1860-luvun alusta alkaen yhdistyksen Helsingin piirustuskoulua.

Piirtäminen luonnon mukaan elävää mallia käyttäen alkoi koulussa 1868. Uudistuneet opetusmenetelmät vaikuttivat piirustuskoulun ohjesääntöjen uusimiseen 1869 ja 1875. Ekmanin kuoleman jälkeen vuodesta 1874 koulusta tuli kahden palkallisen opettajan vetämä laitos. Nyt tuntimäärää ja oppilaslukua voitiin lisätä Taideyhdistyksen suuntaaman rahoituksen kasvaessa. Koulun johtajana ja alkeisluokan opettajana aloitti taidemaalari Thorsten Waenerberg (1846–1917) ja edistyneimmille oppilaille antiikkiluokassa opetti taidemaalari Alexandra Såltin (myöh. Frosterus-Såltin, 1837–1916), kunnes 1890-luvulla koitti Victor Westerholmin (1860–1919) aika.

Koulua koskevaa tietoa on tallentunut vuodesta 1849 alkaen Suomen Taideyhdistyksen arkiston pöytäkirjoihin ja tiliasiakirjoihin. Kansallisgallerian arkiston Taiteilijakirjekokoelma sisältää 69 kpl apteekkari Carl Arvidssonin (1816–1881) kirjoittamaa pitkää kirjettä, joissa hän Turun piirustuskoulun vuosien 1861–1869 rahastonhoitajan ominaisuudessa raportoi koulun toiminnasta Suomen Taideyhdistykselle Helsinkiin.

Helena Hätönen 2012 (päivitetty 1/2014)

Lähteet ja kirjallisuus

[Tikkanen, J. J.], 1896. Finska Konstföreningen 1846–1896. Helsingfors: Finska Konstföreningen.
Willner-Rönnholm, Margareta, 1996. Taidekoulun arkea ja unelmia. Turun Piirustuskoulu 1830–1981.Turku:  Turun maakuntamuseo – Turun Taidemuseo.