Maailmansotien välinen aika

Suomen itsenäistyttyä ja ensimmäisen maailmansodan loputtua taiteilijat suuntasivat jälleen ulkomaille. Vaikka Pariisi oli 1920- ja 1930-luvuilla taiteilijoiden pääkohde, Italia säilyi tärkeänä taidematkaajien määränpäänä. Apurahojen suhteellinen arvo oli laskenut autonomian aikaan verrattuna, joten useilla oli varaa vain lyhyeen oleskeluun. Opinnoilla Italiassa ei 1920- ja 1930-luvuilla tarkoitettu välttämättä opiskelua taideakatemiassa tai jonkun taiteilijan johdolla, vaan oppimista vanhaa taidetta katsomalla. Antiikin raunioiden lisäksi käytiin museoissa, näyttelyissä ja kirkoissa. Lisäksi kierrettiin yleisesti Italian-matkoihin kuuluvissa luonnonkauniissa paikoissa ja katsomassa tiettyjä kaupunkeja.

1800-luvun puolella Italian-matkailun aloittaneista Italiassa kävivät edelleen muun muassa Emil Cedercreutz, Eero Järnefelt ja Juho Rissanen. 1920- ja 1930-luvuilla maassa matkustivat nuoren polven suomalaisista naistaiteilijoista esimerkiksi Ilona Hohenthal (myöh. Harima), Laura Järnefelt, Essi Renvall ja Martta Wendelin. Muita kävijöitä olivat esimerkiksi Rabbe Enckell, Henry Ericsson, Aale Hakava, Reino Harsti, Matti Haupt ja Eric Vasström. Kuvanveistäjä Wäinö Aaltoselle 1920-luvun Italian opintomatkalla oli suuri merkitys.

Hanna-Leena Paloposki 2013

Lähteet ja kirjallisuus

Italiassa käyneet suomalaiset taiteilijat 1919–1944. Hanna-Leena Paloposken kokoama lista. Yksityiskokoelma.
Keinänen, Timo, 2004. ”Villa Lante ja taiteilijat.” Villa Lante. Suomen Rooman-instituutti 1954–2004. Päivi Setälä, Liisa Suvikumpu, Juha Sihvola ja Timo Keinänen. Helsinki: Säätiö Institutum Romanum Finlandiae ja WSOY, s. 298–379.
Lavonen, Kuutti, 1999. ”Casa Finlandese.” Vieraana Toscanassa. Grassinan ateljeetalon historiaa. Hyvinkään taidemuseo 12.2.–5.4.1999. Hyvinkää: Hyvinkään taidemuseo, s. 7–13.
Lindgren, Liisa, 2006. "Romanttisten unelmien ja klassisten ihanteiden Italia." Vierailla mailla. Päätoim. Liisa Lindgren, Rakel Kallio, Susanna Pettersson, Riitta Ojanperä ja Elina Heikka. Espoo: Weilin+Göös, s. 60–106.
Lindström, Aune, 1975. "L’Arte finlandese e l’Italia". Il Veltro, Rivista della civiltà italiana XIX (1975) 5–6, s. 581–592.
Paloposki, Hanna-Leena, 2011. ”Taiteilija Laura Järnefeltin Rooman-matka 1927–1928.” Italiassa ja Saksanmaalla. Toim. Teppo Jokinen ja Hanne Selkokari. SKS:n toimituksia 1328. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura.
Paloposki, Hanna-Leena, 2012. Taidenäyttelyt Suomen ja Italian julkisissa kuvataidesuhteissa 1920-luvulta toisen maailmansodan loppuun. Kuvataiteen keskusarkisto 24. Helsinki: Valtion taidemuseo/Kuvataiteen keskusarkisto. Verkkojulkaisu www.fng.fi/taidenayttelyvaihtoitaliajasuomi .
Puokka, Jaakko, 1962. "Suomen ja Italian kuvataideyhteyksistä". Taide 2/62, s. 50–53.