Viittaukset

Matkoja ulkomaille
Koulutusta ulkomailta - 1800-luku Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulut 1800-luvun Turussa ja Helsingissä keskittyivät antamaan opetusta vain taiteen tekemisen alkeissa. Ulkomaille lähdettiin hankkimaan lisäkoulutusta sekä kansainvälistä tunnettuutta. Varhaisin opintopaikka oli Ruotsissa,...
Saksa
Suomalaisten Manner-Eurooppaan tekemät kulttuurimatkat 1800-luvun alkupuolella perustuivat enimmäkseen omaehtoiseen matkailuun ja tutustumiseen esimerkiksi saksalaisten ruhtinaskuntien taidekokoelmiin. Vielä edellisen vuosisadan perinteen mukaisen Grand Tourin saksankielisen Euroopan alueelle...
Berliini 1800-luvulla
1800-luvun alkupuolella Preussin pääkaupunkia ei pidetty kovinkaan merkittävänä taidekeskuksena. Taidemuseoiden kokoelmat, varsinkin vanhemman eurooppalaisen taiteen osalta, houkuttelivat kuitenkin kaupunkiin erityisesti taiteentutkijoita. Taidehistorioitsijat C. G. Estlander ja Eliel Aspelin (...
Kipsien hankintaa piirustuskoululle Berliinistä 1864

Tässä Suomen Taideyhdistyksen arkistoon kuuluvassa laskussa käsitellään kipsiveistosten hankintaa Taideyhdistyksen piirustuskoulun tarpeisiin. Taideopetuksessa käytettiin usein antiikin veistosten ja muiden sopivaksi katsottujen esikuvien mukaan tehtyjä kipsimalleja. Näitä opiskelijat saivat piirtää taitojensa harjoittamiseksi.

Piirustuskoulun opettajana toiminut kuvanveistäjä Carl Sjöstrand oli matkustanut Saksaan ja käynyt tilaamassa kipsimalleja Suomen Taideyhdistyksen laskuun.

Saksankielinen lasku on kirjoitettu Berliinissä 15.11.1864, ja asia käsiteltiin Suomen Taideyhdistyksen kokouksessa tammikuun 7. päivänä seuraavana vuonna. Tilauksen on allekirjoittamalla hyväksynyt Taideyhdistyksen tuolloinen puheenjohtaja Fredrik Cygnaeus.

Anna Lindfors 2012

Lähteet ja kirjallisuus

Lasku 7.1.1865. Hugo af Schulténin jäämistön asiakirjat 1844-1896. H 22. Suomen Taideyhdistyksen arkisto I, Arkistokokoelmat, Kansallisgalleria.