PIKSELISTÄ TOISEEN
Digitaalisuus suomalaisten kuvataiteilijoiden työskentelyssä

ARS17 –näyttelyssä yleisö on voinut tutustua teoksiin, joissa digitaalisuus ja internet ovat  teosten lähtökohtina, välineinä ja/tai aiheina. Näyttelyn yhteydessä tehdyissä haastatteluissa taiteilijat kertovat digitaalisuuden ja internetin merkityksestä omassa työskentelyssään.

Haastattelut ovat osa Kansallisgallerian arkistokokoelmia, liittyen jatkumona vuosikymmenien kuluessa tallennetuille taiteilijahaastatteluille.

Kokeellinen elokuva ja elektroninen musiikki 1960-luvun alussa loivat pohjaa tulevalle videotaiteelle ja digitaalisille medioille. Kotitietokoneiden tulo 1980-luvulla avasi portit tietokonepohjaiselle työskentelylle. Ohjelmistojen ja koneiden kehittyessä ja internetin avauduttua kaikkien ulottuville 1990-luvun alussa, alkoi niin sanottu internetin aika. 2000-luvulla puhuttiin jo digitaalisesta murroksesta älypuhelimien ja sosiaalisen median muuttaessa ihmisten keskinäisen kanssakäymisen ja olemisen tapoja. Nuori sukupolvi kasvoi tässä todellisuudessa. 2010-luvulla yleistyi termi post-internet, jolla tarkoitetaan internetin jälkeistä aikaa. Kuvataiteissa tämä kehitys näkyy esimerkiksi tietoverkkojen mahdollisuuksia hyödyntävien teosten toteutustavoissa ja ja sosiaalisen median toimintatapoja käsittelevissä sisällöissä.

 

 

 

 

 

 

 

 

Juha van Ingen (s. 1963) on kuvataiteilija, joka käyttää teoksissaan usein niin sanottua lo-fi -teknologiaa. Hän on osallistunut kansainvälisiin näyttelyihin ja esitystapahtumiin vuodesta 1989.

Juha van Ingen (s. 1963) asuu ja työskentelee Helsingissä. Hän työskentelee eri medioiden parissa, pääasiassa videota hyödyntäen. Hänen teostensa lähtökohtana toimii usein taiteilijan kohtaama tilanne, tila tai kosepti. Sattumanvaraisilla elementeillä jotka kehittyvät työskentelyprosessin aikana on myös keskeinen rooli van Ingenin teoksissa. Van Ingen on osallistunut kansainvälisiin näyttelyihin, elokuvanäytöksiin ja festivaaleile vuodesta 1988. - See more at: http://www.av-arkki.fi/taiteilijat/juha-van-ingen/#sthash.5RvErXjX.dpuf
Juha van Ingen (s. 1963) asuu ja työskentelee Helsingissä. Hän työskentelee eri medioiden parissa, pääasiassa videota hyödyntäen. Hänen teostensa lähtökohtana toimii usein taiteilijan kohtaama tilanne, tila tai kosepti. Sattumanvaraisilla elementeillä jotka kehittyvät työskentelyprosessin aikana on myös keskeinen rooli van Ingenin teoksissa. Van Ingen on osallistunut kansainvälisiin näyttelyihin, elokuvanäytöksiin ja festivaaleile vuodesta 1988. - See more at: http://www.av-arkki.fi/taiteilijat/juha-van-ingen/#sthash.5RvErXjX.dpuf
Juha van Ingen (s. 1963) asuu ja työskentelee Helsingissä. Hän työskentelee eri medioiden parissa, pääasiassa videota hyödyntäen. Hänen teostensa lähtökohtana toimii usein taiteilijan kohtaama tilanne, tila tai kosepti. Sattumanvaraisilla elementeillä jotka kehittyvät työskentelyprosessin aikana on myös keskeinen rooli van Ingenin teoksissa. Van Ingen on osallistunut kansainvälisiin näyttelyihin, elokuvanäytöksiin ja festivaaleile vuodesta 1988. - See more at: http://www.av-arkki.fi/taiteilijat/juha-van-ingen/#sthash.5RvErXjX.dpufJuha van Ingen (b. 1963) utilizes various mediums in his works ranging from objects and spaces to moving image and sound. He often deals with processual dismantlement and re-construction replacing one process with another, decoding the contents of the medium he has selected and placing it in a new interpretative framework. Van Ingen's (Dis)integrator (1992) is a contemporary classic of structural video art. Van Ingen lives and works in Helsinki.

Reija Meriläinen (s. 1987) on valmistunut vuonna 2017 Kuvataideakatemiasta. Hänen teoksissaan perinteisen materiaaliset ratkaisut on yhdistetty digitaalisiin esittämistapoihin, videoihin ja tietokonepohjaiseen työskentelyyn. Meriläistä kiinnostaa kovan ja pehmeän kohtaaminen tilanteissa, joissa osapuolet ovat osana valtapeliä ja joku aina on häviäjä.

 

Jaakko Pallasvuo (s. 1987) on opiskellut Kuvataideakatemiassa maalausta ja kuvanveistoa. Hän on laaja-alainen työskentelyssään, yhdistäen videoiden, keramiikan, pienoisveistosten, piirtämisen, kirjoittamisen ja seinämaalausten tekemisen. Pallasvuo on kiinnostunut myös poikkitaiteellisesta työskentelystä tuottaen esimerkiksi esitystaidetta. Hän käyttää internetiä sekä teostensa alustana että jakamisen välineenä.

 

Pink Twinsin eli Vesa (s. 1974) ja Juha Vehviläisen (s. 1978) yhteinen innostus elektroniseen musiikkiin ja tietokoneisiin johti taiteilijaduo Pink Twinsin syntymiseen. Koulutustaustassa toisella on kuvataiteilijan koulutus ja toisella yliopisto-opintoja sekä ohjelmointia. Kaksikko hyödyntää työskentelyssään elektronista musiikkia ja 3D-animaatiota, joilla he luovat näyttäviä audiovisuaalisia teoksia. He ovat osallistuneet teoksillaan koti- ja ulkomaisiin esitystapahtumiin vuodesta 1997.

Pilvari Pirtolan (s. 1978) poikkitaiteellinen työskentely sisältää kaikkea maalauksesta musiikkiin ja performanssiin. Pirtola on 1990-luvulta alkaen toiminut aktiivisesti demoskene -kulttuurin parissa. Hän valmistui Kuvataideakatemiasta vuonna 2008 ja tällä hetkellä valmistelee Taideyliopistoon väitöskirjaa aiheesta Demoskene – luova digitaalinen alakulttuuri.

 

 

 

 

Tuomo Rainio (s. 1983) on valmistunut taiteen maisteriksi Aalto-yliopiston Taideteollisesta korkeakoulusta vuonna 2011. Työskentelyn taustalla on varhain herännyt kiinnostus valokuvaan. Rainion teoksissa yhdistyvät perinteinen valokuva, videokuva ja tietokoneella työskentely. Hänelle on tärkeää se, että itse kykenee ohjelmoimaan ja kehittämään uusia välineitä teoksiaan varten. Rainion tavoitteena on digitaalisen tekniikan avulla käydä vuoropuhelua teoksen käsitteellisen ja visuaalisen ulottuvuuden välillä.

Jarkko Räsänen (s. 1984) valmistui Kuvataideakatemiasta vuonna 2011. Hänen työskentelynsä on keskittynyt suurelta osin digitaaliseen valokuvaan ja videoon sekä elektroniseen musiikkiin. Teos Ordered Dance (2009) syntyi digitaalisten valokuvien pohjalle. Räsänen leikkasi kuvat siivuiksi omatekoisella kuvankäsittelyohjelmallaan ja kokosi ne uudestaan erilaisten sääntöjen avulla. Alkuperäisen digitaalisen informaation pohjalta syntyi uusi esillepano. Kiasman Ars 17+ verkkoteos, interaktiivinen O.D.O. (Ordered Dance Online) on kehitetty tältä pohjalta.