Reija Meriläinen

Reija Meriläinen (s. 1987) on valmistunut vuonna 2017 Kuvataideakatemiasta. Hänen teoksissaan perinteisen materiaaliset ratkaisut on yhdistetty digitaalisiin esittämistapoihin, videoihin ja tietokonepohjaiseen työskentelyyn. Meriläistä kiinnostaa kovan ja pehmeän kohtaaminen tilanteissa, joissa osapuolet ovat osana valtapeliä ja joku aina on häviäjä.