Viittaukset

Johdanto
Kokeellinen elokuva ja elektroninen musiikki 1960-luvun alussa loivat pohjaa tulevalle videotaiteelle ja digitaalisille medioille. Kotitietokoneiden tulo 1980-luvulla avasi portit tietokonepohjaiselle työskentelylle. Ohjelmistojen ja koneiden kehittyessä ja internetin avauduttua kaikkien...