Johdanto

Kokeellinen elokuva ja elektroninen musiikki 1960-luvun alussa loivat pohjaa tulevalle videotaiteelle ja digitaalisille medioille. Kotitietokoneiden tulo 1980-luvulla avasi portit tietokonepohjaiselle työskentelylle. Ohjelmistojen ja koneiden kehittyessä ja internetin avauduttua kaikkien ulottuville 1990-luvun alussa, alkoi niin sanottu internetin aika. 2000-luvulla puhuttiin jo digitaalisesta murroksesta älypuhelimien ja sosiaalisen median muuttaessa ihmisten keskinäisen kanssakäymisen ja olemisen tapoja. Nuori sukupolvi kasvoi tässä todellisuudessa. 2010-luvulla yleistyi termi post-internet, jolla tarkoitetaan internetin jälkeistä aikaa. Kuvataiteissa tämä kehitys näkyy esimerkiksi tietoverkkojen mahdollisuuksia hyödyntävien teosten toteutustavoissa ja ja sosiaalisen median toimintatapoja käsittelevissä sisällöissä.