postinternet

Document
ARS 17
http://www.kiasma.fi/nayttelyt-ja-ohjelmisto/ars-17/http://arsplus.kiasma.fi/en/     
Publication
PIKSELISTÄ TOISEEN
ARS17 –näyttelyssä yleisö on voinut tutustua teoksiin, joissa digitaalisuus ja internet ovat  teosten lähtökohtina, välineinä ja/tai aiheina. Näyttelyn yhteydessä tehdyissä haastatteluissa taiteilijat kertovat digitaalisuuden ja internetin merkityksestä omassa työskentelyssään....