tietokonetaide

Video
Pikselistä toiseen - Pink Twins - video
Document
Taidetta tietokoneella. Erkki Kurenniemen (1941 - 2017) visioita tulevasta vuonna 1971.
Taiteilijan väline v. 1983: taskutietokone joka voidaan liittää mihin tahansa kuvakankaaseen tai projektoriin tai tietoverkkoon. Rasiassa on värivideokamera ja pieni värikuvaruutu (ehkä holo). Vehje toimii myös nauhurina. Eräille ohjelmille voi puhua, ne ymmärtävät rajoitettua kieltä. Ymmärretyt...
Publication
PIKSELISTÄ TOISEEN
ARS17 –näyttelyssä yleisö on voinut tutustua teoksiin, joissa digitaalisuus ja internet ovat  teosten lähtökohtina, välineinä ja/tai aiheina. Näyttelyn yhteydessä tehdyissä haastatteluissa taiteilijat kertovat digitaalisuuden ja internetin merkityksestä omassa työskentelyssään....
Publication
Erkki Kurenniemi - Mies tulevaisuudesta
Erkki Kurenniemi on taltioinut runsaasti omaan elämäänsä liittyvää tietoa yksityiskohtaisesti ja mahdollisimman tasapuolisesti kaikilta tärkeiksi kokemiltaan elämänsä alueilta. Tämä aineisto muodostaa Erkki Kurenniemen arkistoksi kutsutun kokonaisuuden. Laaja arkisto koostuu Kurenniemen...