demoskene

Video
Pikselistä toiseen - Jarkko Räsänen - video
Sivu
Pilvari Pirtola
Publication
PIKSELISTÄ TOISEEN
ARS17 –näyttelyssä yleisö on voinut tutustua teoksiin, joissa digitaalisuus ja internet ovat  teosten lähtökohtina, välineinä ja/tai aiheina. Näyttelyn yhteydessä tehdyissä haastatteluissa taiteilijat kertovat digitaalisuuden ja internetin merkityksestä omassa työskentelyssään....