Viittaukset

Suomen Taideyhdistys
Suomen Taideyhdistyksen merkitys suomalaisen taide-elämän, taideinstituutioiden ja taiteen kehityksessä on olennainen. Yhdistys on Suomen Kansallisgallerian edeltäjä, ja sen keräämä taidekokoelma on nykyisin osa Kansallisgalleriaan kuuluvien Ateneumin taidemuseon ja Sinebrychoffin taidemuseon...
Suomen Taideyhdistyksen perustaminen
Vuosikymmen suunnittelutyötä perustamisen taustalla Suomen suuriruhtinaskunnassa ryhdyttiin vuonna 1834 ulkomaisten esikuvien ja romantiikan aatteiden mukaisesti keräämään pääomaa taideyhdistyksen perustamista varten. Kuvataiteen saralla kansalliseen edistykseen liittyvää ajatusta vei eteenpäin...
Suomen Taideyhdistyksen ensimmäinen perustamissuunnitelma 1834

Asiakirja liittyy ensimmäiseen tunnettuun yritykseen perustaa Taideyhdistys Suomeen ja on päivätty Helsingissä 18.6.1834. Se sisältää samalla listakeräyksen, jossa kehotettiin jokaista sivistynyttä suomalaista tukemaan kotimaisia taiteellisia kykyjä ja liittymään Taideyhdistyksen jäseniin 25 ruplan (Banco Assignaatti) summalla. Vuosimaksu oli 10 ruplaa. Asiakirjan allekirjoittivat tuolloin senaattori Wilhelm Klinckowström, professorit Tengström, Linsén ja Ilmoni, yliopiston konsistorinamanuenssi J. L. Runeberg sekä joukko muita vaikutusvaltaisia suuriruhtinaskunnan alamaisia.

Asiakirja on intendentti Berndt Otto Schaumanin mukaan kirjoitettu professori J. J. Tengströmin (1787–1858) käsialalla.

Helena Hätönen 2012

Lähteet ja kirjallisuus

Sekalaisia liitteitä Suomen Taideyhdistyksen arkistoon 1834–1939. Suomen Taideyhdistyksen arkisto II, Arkistokokoelmat, Kansallisgalleria.     
Schauman, B. O., 1890. "Två dokument angående Finska Konstföreningens stiftelse". Finska Konstföreningens matrikel för 1889. Helsingfors: Finska Konstföreningen.