Viittaukset

Suomen Taideyhdistys
Suomen Taideyhdistyksen merkitys suomalaisen taide-elämän, taideinstituutioiden ja taiteen kehityksessä on olennainen. Yhdistys on Suomen Kansallisgallerian edeltäjä, ja sen keräämä taidekokoelma on nykyisin osa Kansallisgalleriaan kuuluvien Ateneumin taidemuseon ja Sinebrychoffin taidemuseon...
Suomen Taideyhdistyksen jäsenistö ja varhainen taideyleisö
Suomen Taideyhdistyksen merkitys suomalaisen taideyleisön syntymisessä oli keskeinen. Se oli maan ainoa kuvataidealan toimija, ja taiteen harrastajien piiri muodostui pikku hiljaa yhdistyksen ympärille. Tämä tapahtui samaan aikaan, kun 1800-luvulla yleisestikin entisen taiteen tilaajakunnan...
Suomen Taideyhdistyksen vuosien 1844–1873 jäsenluettelo

Suomen Taideyhdistyksen aloitettua toimintansa jäsenistä ryhdyttiin pitämään luetteloa, joka on myöhemmin saanut hienot, kovat kannet kultakirjaimineen. Jäsen- ja jäsenmaksutiedot on koottu siihen vuoteen 1873 asti.

Esimerkkinä on luettelon kolme ensimmäistä sivua, joilla esiintyy useita yhdistyksessä keskeisesti toimineita henkilöitä. Sivun kaksi toiseksi ylimmäisenä on kirjastoamanuenssi Berndt Otto Schauman, josta tuli ensimmäinen yhdistyksen taidekokoelman intendentti vuonna 1869, ja toiseksi alimpana kirjailija, toimittaja ja professori Zachris Topelius, joka toimi yhdistyksen sihteerinä vuosina 1847–1869 ja johtokunnan jäsenenä 1869–1880. Sivulla kolme ovat muun muassa taiteilija Magnus von Wright, jota tuohon aikaan yleensä nimitettiin insinööriksi ja joka oli yhdistyksen johtokunnan ainoa taiteilijajäsen vuosina 1846–1868, sekä kauppias ja kauppaneuvos Henrik Borgström (1799–1883), yhdistyksen ensimmäinen rahastonhoitaja.

Jäsenluettelon ensimmäisellä sivulla on kolme yhdistykseen heti alkuvaiheissa liittynyttä naista. He ovat helsinkiläiset kenraalin rouva Johanna Christina Ehrnrooth (o.s. von Platen) ja hänen tyttärensä neiti Adelaïde Ehrnrooth (1826–1905), josta tuli kirjailija ja aktiivinen naisasianainen, sekä professorin rouva Beata Sofia Gyldén (o.s. Wrede, k. 1864). Taideyhdistys otti jäsenikseen myös naisia, mikä ei ollut tuona aikana itsestäänselvyys. Naisten osuus koko jäsenkunnasta oli toiminnan ensimmäisinä vuosikymmeninä kuitenkin vain 8 % ja luottamustehtäviin heitä ei valittu. Helsinkiläisjäsenistä heitä oli hieman enemmän, noin 10 prosenttia, ja vuoden 1855 jälkeen naisjäsenten osuus kaikkiaan kasvoi. Naiset tulivat ennen kaikkea säätyläiskodeista. Monet liittyivät yhdessä miehensä kanssa, kuten rouva Gyldén. Hänen aviomiehensä Kreikan ja Rooman kirjallisuuden professori Nils Abraham Gyldén (1805–1888) oli toiminut aktiivisesti taideyhdistyksen perustamiseksi Helsinkiin ja oli Taideyhdistyksen johtokunnan varajäsen.

Hanna-Leena Paloposki 2012

Lähteet ja kirjallisuus

Suomen Taideyhdistyksen jäsenluettelo 1844–1873. B 8. Suomen Taideyhdistyksen arkisto I, Arkistokokoelmat, Kansallisgalleria.  
Pettersson, Susanna, 2008. Suomen Taideyhdistyksestä Ateneumiin. Fredrik Cygnaeus, Carl Gustaf Estlander ja taidekokoelman roolit. Historiallisia Tutkimuksia 240 / Dimensio 6. Valtion taidemuseon tieteellinen sarja. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura / Valtion taidemuseo.
Rassi, Johanna, 2010. ”Ei kansa elä vain leivästä”. Suomen Taideyhdistys ja taiteen kannattajakunnan muotoutuminen Helsingissä 1846–1865. Pro gradu -tutkielma. Suomen ja Pohjoismaiden historian oppaine, Helsingin yliopisto.
Riikonen, H. K., 2000. "Gyldén, Nils Abraham". Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997-, http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/3206/ (viitattu 28.6.2012).
Sainio, Venla, 2003. "Ehrnrooth, Adelaïde". Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997-, http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/3219/ (viitattu 28.6.2012).