Suomen taide näyttelyissä Italiassa

Venetsian biennaalit

Ensimmäinen Venetsian biennaali järjestettiin vuonna 1895. Sen tarkoituksena oli koota joka toinen vuosi kansainvälinen katselmus erityisesti oman ajan taiteesta. Ensimmäiset biennaaleissa mukana olleet suomalaistaiteilijat olivat Keski-Euroopassa tai Italiassa työskennelleitä taiteilijoita. He saivat tiedon näyttelystä taiteilijaystäviltään ja saattoivat esiintyä erimaalaisten joukossa riippuen siitä, missä maassa he työskentelivät. Kyse ei siis ollut Suomen maaedustuksesta biennaaleissa. Akseli Gallen-Kallela oli kutsuttuna mukana vuoden 1914 biennaalissa omalla näyttelyllä.

Maailmansotien välisenä ja toisen maailman sodan aikana oli useita yrityksiä saada Suomen taidetta mukaan biennaaliin, ja esimerkiksi vuonna 1940 oltiin jo pitkällä järjestämässä Wäinö Aaltosen näyttelyä sinne. Nämä aloitteet ja hankkeet eivät kuitenkaan muun muassa sodan takia toteutuneet. Toisen maailmansodan jälkeen Venetsian biennaali järjestettiin jälleen vuonna 1948. Suomi osallistui omalla maa-osastolla ensimmäisen kerran kuitenkin vasta vuonna 1954, jolloin esiteltiin vanhemman polven mestareiden, Wäinö Aaltosen (1894–1966) ja Tyko Sallisen (1879–1955) taidetta. Vuonna 1956 valmistui Alvar Aallon suunnittelema Suomen maapaviljonki, jossa esiteltiin tuolloin Helene Schjerfbeckin (1862–1946) taidetta.

Muut näyttelyt

Vuonna 1937 järjestettiin ensimmäisen kerran suomalaisen taiteen näyttely Italiassa. Kyseessä oli laaja retrospektiivinen näyttely, jossa oli mukana 87 taiteilijaa. Se oli aluksi esillä Milanossa yksityisessä galleria Gian Ferrarissa ja seuraavaksi Roomassa Ammatinharjoittajien ja taiteilijoiden konfederaation uudessa näyttelytilassa Galleria di Romassa.

Italiassa on järjestetty sen jälkeen joitakin Suomen taiteen esittelyjä, muun muassa Castel Sant’Angelossa Roomassa keväällä 2007 pidetty näyttely Baltico-Mediterraneo, jossa oli esillä 27 suomalaistaiteilijan teoksia 1800-luvun lopusta 2000-luvulle. Lisäksi yksittäiset taiteilijat ovat järjestäneet omia näyttelyitään tai osallistuneet ryhmänäyttelyihin.

Hanna-Leena Paloposki 2013

Lähteet ja kirjallisuus

Keinänen, Timo, [1990?], Suomi Venetsian Biennaalissa. Suomenkielinen käsikirjoitus. Venetsian Biennaaliaineistoa 1898–2002, Timo Keinäsen kokoelma, Kuvataiteen keskusarkisto, Valtion taidemuseo.
Boxberg, Laura, 2009. ”At the Crossroads of Finnishness and Foreignness. Finnish Participation in the Venice Biennale in 1954 and 1956.” Nordic Perspectives on Encountering Foreignness. Edited by Anne Folke Henningsen, Leila Koivunen and Taina Syrjämaa. Histories 1. General History. Turku: University of Turku, s. 89–97.
Keinänen, Timo, 2004. ”Villa Lante ja taiteilijat.” Villa Lante. Suomen Rooman-instituutti 1954–2004. Päivi Setälä, Liisa Suvikumpu, Juha Sihvola ja Timo Keinänen. Helsinki: Säätiö Institutum Romanum Finlandiae ja WSOY, s. 298–379.
Paloposki, Hanna-Leena, 2012. Taidenäyttelyt Suomen ja Italian julkisissa kuvataidesuhteissa 1920-luvulta toisen maailmansodan loppuun. Kuvataiteen keskusarkisto 24. Helsinki: Valtion taidemuseo/Kuvataiteen keskusarkisto. Verkkojulkaisu www.fng.fi/taidenayttelyvaihtoitaliajasuomi .