Suomen Taideyhdistyksen arkisto

Kansallisgallerian arkiston kokoelmiin kuuluva Suomen Taideyhdistyksen arkisto on ensiarvoisen tärkeä lähdeaineisto Suomen taiteen, taiteilijoiden ja taide-elämän tutkijoille 1800-luvun puolivälistä eteenpäin. Arkisto kattaa pääosin vuodet 1846–1939, ja aineistoa on 10,5 hyllymetriä. Vuonna 1940 vastuu museosta ja taidekoulusta siirtyi Suomen taideakatemian säätiölle, jonka toiminta jatkui Valtion taidemuseon perustamiseen vuoteen 1990 asti. Tämä selittää arkiston aineiston päättymisvuoden 1939. Suomen Taideyhdistys jatkoi sen jälkeen toimintaansa taiteilijoiden ja taiteesta kiinnostuneiden yhdistyksenä. Myös sen vuodesta 1940 alkava arkisto on Kansallisgallerian arkistokokoelmissa.

Suomen Taideyhdistyksen arkisto vuosilta 1846–1939 on jaettu seuraaviin pääsarjoihin eli asiakirjaryhmiin:

  • diaarit, rekisterit ja päiväkirjat (esimerkiksi Suomen Taideyhdistyksen gallerian, myöhemmän Ateneumin taidemuseon kävijäkirjoja)
  • luettelot (mm. jäsenkortteja ja jäsenmaksuluetteloita)
  • pöytäkirjat liitteineen
  • kirjeenvaihto (liittyy erityisesti jäsenistöön)
  • tiliasiakirjat
  • sisällön mukaan järjestetyt asiakirjat
  • muut asiakirjat (esim. sinettejä ja leimasimia)

Tutkimuksen kannalta keskeisimpiä ovat Taideyhdistyksen pöytäkirjat erilaisine liitteineen vuosilta 1846–1939. Niihin sisältyvät yhdistyksen johtokunnan ja muiden elinten, kuten palkinto- ja ostolautakunnan sekä yhdistyksen vuosi- ja yleisten kokousten pöytäkirjat. Pöytäkirjojen joukkoon on järjestetty esimerkiksi taiteilijoiden kirjeitä, apuraha-anomuksia ja näyttelyihin liittyvää materiaalia. Paljon käytetyn pöytäkirja-aineiston vanhin osa on digitoitu ja luettavissa myös verkossa.

Sisällön mukaan järjestettyjen asiakirjojen sarjassa on monenlaista aineistoa, esimerkiksi taidekokoelman alkuperäiset inventaariokirjat, erilaiset testamentteja ja lahjoituksia koskevat asiakirjat, joidenkin lahjotuskokoelmien luettelot sekä näyttelyitä koskevat asiakirjat.

Hanna-Leena Paloposki 2012 (päivitetty 1/2014)