taiteen tukeminen

Document
Suomen Taideyhdistyksen vuosikokouksen 10.3.1855 pöytäkirja § 5
Suomen Taideyhdistyksen kevään 1855 vuosikokouksen pöytäkirjassa (§ 5) on merkintä, että yhdistyksen varhaiselle stipendiaatille, Johan Henrik Asplundille maksettiin keväällä 1855 sata hopearuplaa ennakkoa kopioista, jotka hänen oli tarkoitus maalata Pietarissa. Mitään tietoja matkasta tai...
Document
Suomen Taideyhdistyksen dukaattikilpailu vuonna 1887
Vuoden 1887 kilpailuun Suomen Taideyhdistyksen palkinnoista, joita usein kutsuttiin dukaattipalkinnoiksi, osallistui yhteensä 12 taiteilijaa 26 teoksella. Yhdistyksen palkinto- ja ostolautakunta valitsi vuodesta 1879 lähtien vuosittain jaettujen palkintojen saajat johtokunnan sijaan. Palkintojen...
Document
STY:n johtokunnan kokouksen 12.2.1847 pöytäkirja § 3
Suomen Taideyhdistyksen johtokunta päätti kokouksessaan 12.2.1847 (§ 3) maksaa Helsinkiin kutsumalleen kellosepän pojalle Nikanderille matkakustannusten lisäksi 10 hopearuplan kuukausimaksun helmikuun alusta alkaen ja niin pitkään, kun hän on pääkaupungissa johtokunnan suostumuksella. Nikander...
Document
Robert Wilhelm Ekmanin suositus Erik Johan Löfgrenistä Suomen Taideyhdistykselle, Turku 20.11.1846
Turun piirustuskoulun opettaja, taiteilija Robert Wilhelm Ekman kirjoitti Erik Johan Löfgrenistä suosituksen Suomen Taideyhdistykselle. Hän toivoi, että yhdistys alkaisi tukea Löfgrenin opintoja. Ekman kirjoitti Turussa 20.11.1846 päivätyssä ruotsinkielisessä, yhden monimutkaisen virkkeen...
Document
Suomen Taideyhdistyksen johtokunta arvioi 10-vuotiskertomuksessaan ensimmäisiä yrityksiään tukea nuoria lahjakkuuksia
Suomen Taideyhdistyksen johtokunta katsoi 10-vuotiskertomuksessaan maaliskuussa 1856 taaksepäin toimintaansa ja sen tuloksia. Sivulla 17 se totesi, ettei ollut onnistunut ensimmäisten stipendiaattiensa osalta uuden suomalaisten taiteilijoiden sukupolven kasvattamisessa. Poikkeuksena oli vain Erik...
Person
Johan Henrik Asplund
Suomen Taideyhdistyksen ensimmäisistä stipendiaateista eniten kehuja saanut Johan Henrik Asplund oli kotoisin varattomasta perheestä Uudestakaarlepyystä. Opintojen jälkeen hän jatkoi taiteilijan tiellä lyhyen elämänsä loppuun asti. Hänen teoksiaan oli esillä viidessä Taideyhdistyksen näyttelyssä,...
Document
Herman Adrian Barkmanin kirje Berndt Abraham Godenhjelmille, Christinestad 28.8.1851
Suomen Taideyhdistyksen ensimmäisiin suojatteihin kuulunut Herman Adrian Barkman kirjoitti Kuortaneen kirkkoa varten tekemästään maalauksesta opettajalleen Berndt Abraham Godenhjelmille elokuussa 1851 Kristiinankaupungista. Hän kertoo kirjeessään yrittävänsä myydä maalauksen Kuortaneen kirkkoon ja...
Document
Ensimmäinen Suomen Taideyhdistyksen palkintokilpailu maaliskuussa 1858
Suomen Taideyhdistyksen johtokunta perusti yhdistykselle palkinnot vuonna 1857 kannustamaan taideopinnoissa menestyneitä nuoria taiteilijoita. Ensimmäisen kerran nämä myöhemmin dukaattipalkinnoiksi kutsutut palkinnot jaettiin yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä maaliskuussa 1858. Oheisessa...
Sivu
Suomen Taideyhdistyksen dukaattipalkinnot 1800-luvulla
Person
Herman Adrian Barkman
Herman Adrian Barkman oli kotoisin Lapväärtistä, mutta asui 1840-luvun lopulla Vaasassa. Siellä hänen taitoihinsa tutustui häntä Suomen Taideyhdistyksen stipendiaatiksi suositellut kuvernööri Federley.Taideopintojensa jälkeen Barkman palasi kotiseudulleen Lapväärtiin uskoen voivansa luoda siellä...
Person
Fredrik Wilhelm Nikander
Suomen Taideyhdistyksen ensimmäisiin suojatteihin kuului Hattulassa syntynyt, mutta Sääksmäelle muuttanut lukkarin poika Fredrik Wilhelm Nikander. Hän saapui Helsinkiin ja pääsi yhdistyksen tuen piiriin vuonna 1847. Melko pian hänet lähetettiin kuitenkin Turkuun opiskelemaan Robert Wilhelm Ekmanin...
Sivu
Suomen Taideyhdistyksen ensimmäiset stipendiaatit
Sivu
Suomen Taideyhdistyksen perustaminen