Viittaukset

Suomen Taideyhdistys
Suomen Taideyhdistyksen merkitys suomalaisen taide-elämän, taideinstituutioiden ja taiteen kehityksessä on olennainen. Yhdistys on Suomen Kansallisgallerian edeltäjä, ja sen keräämä taidekokoelma on nykyisin osa Kansallisgalleriaan kuuluvien Ateneumin taidemuseon ja Sinebrychoffin taidemuseon...
Suomen Taideyhdistyksen ensimmäiset stipendiaatit
STY:n johtokunnan kokouksen 12.2.1847 pöytäkirja § 3
Suomen Taideyhdistyksen johtokunta päätti kokouksessaan 12.2.1847 (§ 3) maksaa Helsinkiin kutsumalleen kellosepän pojalle Nikanderille matkakustannusten lisäksi 10 hopearuplan kuukausimaksun helmikuun alusta alkaen ja niin pitkään, kun hän on pääkaupungissa johtokunnan suostumuksella. Nikander,...
Fredrik Wilhelm Nikander
1820
Hattula
1871
Kuopio

Suomen Taideyhdistyksen ensimmäisiin suojatteihin kuului Hattulassa syntynyt, mutta Sääksmäelle muuttanut lukkarin poika Fredrik Wilhelm Nikander. Hän saapui Helsinkiin ja pääsi yhdistyksen tuen piiriin vuonna 1847. Melko pian hänet lähetettiin kuitenkin Turkuun opiskelemaan Robert Wilhelm Ekmanin johdolla. Ekman antoi oppilaastaan johtoa tyydyttäviä lausuntoja.

Nikanderin teoksia oli esillä Suomen Taideyhdistyksen näyttelyissä 1849, 1851–1854 ja 1860. Vuonna 1849 oli esillä muun muassa hänen maalaamansa kopio R. W. Ekmanin Helsingin tuomiokirkkoa, silloista Nikolainkirkkoa varten suunnitteleman alttaritaulun luonnoksesta. Taideyhdistys hankki kopion, ja sitä kehuttiin vuosikertomuksessa.

Myöhemmin Fredrik Vilhelm Nikander perusti perheen, toimi piirustuksenopettajana ja jatkoi myös taiteen tekemistä. Nikander kuoli vuonna 1871 Kuopiossa.

Hanna-Leena Paloposki 2012

Lähteet ja kirjallisuus

Suomen Taideyhdistyksen pöytäkirjat 1846–1857. C 1. Suomen Taideyhdistyksen arkisto I, Kuvataiteen keskusarkisto, Valtion taidemuseo.
Suomen Taideyhdistyksen näyttelyluettelot vuosilta 1849, 1851–1854 ja 1860.
Tikkanen, J. J., 1896. Finska Konstföreningen 1846–1896. Helsingfors: Helsingfors Central-tryckeri.
Geni-sivusto http://www.geni.com/people/Fredrik-Vilhelm-Nikander/6000000008380748748 (29.6.2012).