Viittaukset

Suomen Taideyhdistys
Suomen Taideyhdistyksen merkitys suomalaisen taide-elämän, taideinstituutioiden ja taiteen kehityksessä on olennainen. Yhdistys on Suomen Kansallisgallerian edeltäjä, ja sen keräämä taidekokoelma on nykyisin osa Kansallisgalleriaan kuuluvien Ateneumin taidemuseon ja Sinebrychoffin taidemuseon...
Suomen Taideyhdistyksen perustaminen
Vuosikymmen suunnittelutyötä perustamisen taustalla Suomen suuriruhtinaskunnassa ryhdyttiin vuonna 1834 ulkomaisten esikuvien ja romantiikan aatteiden mukaisesti keräämään pääomaa taideyhdistyksen perustamista varten. Kuvataiteen saralla kansalliseen edistykseen liittyvää ajatusta vei eteenpäin...
Keisarillisen Suomen senaatin päätös 23.5.1843 Taideyhdistyksen perustamisesta ja sen sääntöehdotuksen hyväksymisestä

Keisarillisen Majesteetin nimissä Suomen senaatti antoi myönteisen vastauksen anomuskirjelmään Taideyhdistyksen sääntöjen vahvistamiseksi 23.5.1843. Perusteluina hakemukseensa sen allekirjoittajat olivat nostaneen esiin J. W. Snellmanin ajatuksen taideopintojen merkityksestä osana yleistä sivistystä. Taidekokoelmien, niin julkisten kuin yksityistenkin, puute suuriruhtinaskunnassa lisäsi osaltaan Taideyhdistyksen perustamisen tärkeyttä. Vastauspäätöksen allekirjoittajina ovat senaattorit Wilhelm Klinkowström, August Ramsay, Eric Jägerhorn, W. U. Björkstén ja Fredrik Wilhelm Pipping.

Huolimatta keisarillisesta suopeudesta perustamisajatukselle rahaa yleisistä varoista ei myönnetty. Taideyhdistyshanke jäi vielä odottamaan jatkotoimenpiteitä.

Helena Hätönen 2012

Lähteet ja kirjallisuus

Suomen Taideyhdistyksen pöytäkirjat 1846–1857. C 1. Suomen Taideyhdistyksen arkisto I, Arkistokokoelmat, Kansallisgalleria.
Ervamaa, Jukka, 1989. "Kuvataide autonomian alkuajalla". Ars. Suomen taide. 3. Toim. Salme Sarajas-Korte. [Espoo]: Weilin+Göös.