Hetkinen...
Kuvataiteen keskusarkisto, Valtion taidemuseo, 2012

Suomen Taideyhdistyksen arkiston pöytäkirjojen digitointi, osa 1/3: Asiakirjojen merkintä. 2:05 min.

Viittaukset

Suomen Taideyhdistys
Suomen Taideyhdistyksen merkitys suomalaisen taide-elämän, taideinstituutioiden ja taiteen kehityksessä on olennainen. Yhdistys on Suomen Kansallisgallerian edeltäjä, ja sen keräämä taidekokoelma on nykyisin osa Kansallisgalleriaan kuuluvien Ateneumin taidemuseon ja Sinebrychoffin taidemuseon...
Keisarillisen Suomen senaatin päätös 23.5.1843 Taideyhdistyksen perustamisesta ja sen sääntöehdotuksen hyväksymisestä
Keisarillisen Majesteetin nimissä Suomen senaatti antoi myönteisen vastauksen anomuskirjelmään Taideyhdistyksen sääntöjen vahvistamiseksi 23.5.1843. Perusteluina hakemukseensa sen allekirjoittajat olivat nostaneen esiin J. W. Snellmanin ajatuksen taideopintojen merkityksestä osana yleistä...
Suomen Taideyhdistyksen pöytäkirjojen digitointi