Markus Heikkerö
Ideasta teokseksi / From Idea to Work of Art

Taidemaalari Markus Heikkerö (s. 1952) aloitti uransa Helsingissä 1960-luvun lopulla. Hän osallistui 1968-70 Helsingin undergroundliikkeen toimintaan monitaiteellisessa Sperm-ryhmässä. Heikkerön varhaiset näyttelyt herättivät kohua seksuaalisuutta käsitelleen aihepiirinsä vuoksi. Teoksissa oli vaikutteita surrealismista ja sarjakuvahahmojen kautta myös poptaiteesta. Vaikka maalausten ulkoinen tyyli on muuttunut vuosikymmenten kuluessa, niiden sisäinen kysymyksenasettelu on säilyttänyt alkuperäisen olemuksensa.

Vuonna 2013 Markus Heikkerö lahjoitti pääosan tuotannostaan Kansallisgalleriaan, Nykytaiteen museo Kiasmaan. Lahjoitus sisälsi myös arkistoaineistoa joka liitettiin Kansallisgallerian arkistokokoelmiin. Avaamme tässä kuvajulkaisussa arkistoon kuuluvien muistilappujen, mind mapin, ja luonnosten kautta Heikkerön taiteellisen työskentelyn prosessia.

 

Markus Heikkerö (born 1952) began his career in art in the late 1960s. From 1968 to 1970 he was active in the underground scene in Helsinki as a member of the multidisciplinary group Sperm. Heikkerö’s early exhibitions scandalised the public because of their sexual content. The works contained influences from surrealism and, through their use of comic book figures, also from pop art. Although the style of Heikkerö’s paintings has changed over the decades, they still retain their original ethos.

In 2013 Markus Heikkerö donated most of his output to the Finnish National Gallery, to the Museum of Contemporary Art Kiasma. The donation also included archive materials that were added to the Archive Collection of the Finnish National Gallery. This illustrated publication showcases Heikkerö's creative practice through archived notes, a mind map, and sketches.

 

 

Kansallisgalleria / Finnish National Gallery, Maritta Mellais

Translations: Tomi Snellman

Työhuone on tila, jossa luova prosessi kohtaa käytännön. Työhuoneella maalataan, kirjoitetaan ja mietiskellään, siirretään ajatusta teoksi. Markus Heikkerön työhuone ei poikkea juurikaan muista. Käsillä on kaikki tarvittava, kynät, pensselit, maalit ja kankaat. Seinät ovat täyttyneet luonnoksista ja muistilapuista. Taiteilijaa ympäröi tihenevä ylös kirjattujen ajatusten ja viitteiden verkosto, joka työhuoneen yksinäisyydessä toimii keskustelukumppanina ja ohjaa ajatusta tarvittaessa.   in English

 

Heikkerön tapa työskennellä on hidas, matka ideasta teokseksi saattaa kestää vuoden tai enemmänkin. Kun teoreettinen vaihe on ohi, alkaa pitkä maalauksen synnyttämisen tie. Työskentelykokemus kiteytyy lauseessa "Ison maalaukseni kanssa olen helvetin esikartanoissa, joissa herkimmät ja primitiivisimmät vaistot ohjaavat minua."  Maalaaminen imaisee mukaansa, tekijä uppoaa prosessiin. Tällöin Heikkerö käyttää apuna eräänlaista mind map -tekniikkaa. Hän on merkinnyt muistiin työn eri vaiheissa esiin nousseita ajatuksiaan ja kiinnittänyt laput seinille. Syntynyt kokoelma muodostaa Markus Heikkerön "tärkeiden ajatusten" varaston. Ulkopuolisille muistilaput avaavat näkymiä Heikkerön taiteen sisältöihin. in English

 

 

Valmiiden teosten taustalla on erilaisia taiteilijan tekemiä hahmotelmia ja luonnoksia. Markus Heikkerö kulkee luonnoskirja taskussaan ja piirtää jatkuvasti, missä vain.  "Koska olen maalari, maalaan".  Matkoilla ollessaan hänellä on mukanaan myös värejä ja matkalaukkuun mahtuvia maalauspohjia. Vuosina 1992-2012 muistikuviksi tehdyissä  matkamaalauksissa on usein jo valmis aihe lopulliseen teokseen.   in English

 

 

Lähteet ja kirjallisuus

Arkistokokoelmat, Kansallisgalleria / Archive Collections, Finnish National Gallery

Markus Heikkerön haastattelut. Markus Heikkerön arkisto, Kansallisgallerian arkistokokoelmat. /

Interviews with Markus Heikkerö. Markus Heikkerö Archive, Finnish National Gallery.