Työprosessia / The Work Process

Heikkerön tapa työskennellä on hidas, matka ideasta teokseksi saattaa kestää vuoden tai enemmänkin. Kun teoreettinen vaihe on ohi, alkaa pitkä maalauksen synnyttämisen tie. Työskentelykokemus kiteytyy lauseessa "Ison maalaukseni kanssa olen helvetin esikartanoissa, joissa herkimmät ja primitiivisimmät vaistot ohjaavat minua."  Maalaaminen imaisee mukaansa, tekijä uppoaa prosessiin. Tällöin Heikkerö käyttää apuna eräänlaista mind map -tekniikkaa. Hän on merkinnyt muistiin työn eri vaiheissa esiin nousseita ajatuksiaan ja kiinnittänyt laput seinille. Syntynyt kokoelma muodostaa Markus Heikkerön "tärkeiden ajatusten" varaston. Ulkopuolisille muistilaput avaavat näkymiä Heikkerön taiteen sisältöihin. in English