Viittaukset

Suomen Taideyhdistys
Suomen Taideyhdistyksen merkitys suomalaisen taide-elämän, taideinstituutioiden ja taiteen kehityksessä on olennainen. Yhdistys on Suomen Kansallisgallerian edeltäjä, ja sen keräämä taidekokoelma on nykyisin osa Kansallisgalleriaan kuuluvien Ateneumin taidemuseon ja Sinebrychoffin taidemuseon...
Kuvataidekritiikin alkuvaiheet suomalaisessa lehdistössä
Satunnaista taidekirjoittelua 1800-luvun alkuvuosikymmenten kotimaisten sanoma- ja aikakauslehtien kuvataiteeseen liittyvien kirjoitusten sisältö oli luonteeltaan enemmän uutisoivaa ja kuvailevaa kuin arviointiin tähtäävää. Tekstit painottuivat ruotsinkielisiin julkaisuihin, vaikka Suomen...
Tuntematon kirjoittaja [Zachris Topelius]: Exposition af inhemska målares arbeten. Helsingfors Tidningar nr. 81, 11.10.1851

Zachris Topeliuksen kirjoittama artikkeli käsittelee professori Nils Abraham Gyldénin (1805–1888) aloitteesta tapahtunutta yritystä perustaa Suomalainen Taiteilijayhdistys, Finsk Konstnärsförening. Koska Suomen Taideyhdistyksellä oli tuohon aikaan käytettävissään vuosittain vain 400–600 hopearuplaa taidehankintoihin, ehdotti Gyldén toisen yhdistyksen perustamista taiteilijoiden tulojen lisäämiseksi. Uuden yhdistyksen toimintaan kuuluisi taiteilijoiden vuosittaisten myyntinäyttelyiden järjestäminen Helsinkiin ja Turkuun. Näyttelyiden jälkeen esillä olleet teokset myytäisiin julkisella huutokaupalla.

Gyldénin ideoima näyttely pidettiin Helsingin Keisarillisen yliopiston mineraalisalissa syksyllä 1851. Gyldén kantoi henkilökohtaisen riskin näyttelyn onnistumisesta. Hän oli muun muassa tilannut R. W. Ekmanilta maalauksen Platon oppilaineen kreikkalaisessa maisemassa ja B. A. Godenhjelmiltä Homeros kreikkalaisten keskellä, jotka professori J. J. Tikkasen mukaan perustuivat sommittelultaan ulkomaisiin kuparipiirroksiin. Näyttelyn pääsylipputuloista ja huutokaupasta saatu tuotto ei kuitenkaan ollut järjestäjän toiveiden mukainen ja suunnitelma tämänkaltaiseen toimintaan perustuvasta Taiteilijayhdistyksestä raukesi.

Helena Hätönen 2012

Lähteet ja kirjallisuus

Helsingfors Tidningar nr. 81, 11.10.1851. Leikekokoelma, Arkistokokoelmat, Kansallisgalleria.  
[Tikkanen, J. J.], 1896. Finska Konstföreningen 1846–1896. Helsingfors: Finska Konstföreningen.