Viittaukset

Matkoja ulkomaille
Koulutusta ulkomailta - 1800-luku Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulut 1800-luvun Turussa ja Helsingissä keskittyivät antamaan opetusta vain taiteen tekemisen alkeissa. Ulkomaille lähdettiin hankkimaan lisäkoulutusta sekä kansainvälistä tunnettuutta. Varhaisin opintopaikka oli Ruotsissa,...
Suomen Taideyhdistys
Suomen Taideyhdistyksen merkitys suomalaisen taide-elämän, taideinstituutioiden ja taiteen kehityksessä on olennainen. Yhdistys on Suomen Kansallisgallerian edeltäjä, ja sen keräämä taidekokoelma on nykyisin osa Kansallisgalleriaan kuuluvien Ateneumin taidemuseon ja Sinebrychoffin taidemuseon...
Saksa
Suomalaisten Manner-Eurooppaan tekemät kulttuurimatkat 1800-luvun alkupuolella perustuivat enimmäkseen omaehtoiseen matkailuun ja tutustumiseen esimerkiksi saksalaisten ruhtinaskuntien taidekokoelmiin. Vielä edellisen vuosisadan perinteen mukaisen Grand Tourin saksankielisen Euroopan alueelle...
Magnus von Wrightin luettelo vuoden 1846 matkalla tekemistään piirustuksista ja luonnoksista / 1846 Under en resa gjorde teckningar, utkast och rittningar

Loppukesällä 1846 Magnus von Wright matkusti eteläisessä Suomessa kerätäkseen aiheita suunnitteilla olevaan Finland framställdt i teckningar -teokseen. Kirjan tekstistä vastasi Suomen Taideyhdistyksen sihteeri, sanomalehtimies Zachris Topelius ja topografisiin maisemakuvittajiin kuuluivat von Wrightin ohella litografi, Porvoon lukion piirustuksen opettaja Johan Knutson, Aleksanterin yliopiston piirustusmestari P. A. Kruskopf (1805–1852), topografiupseerit Lennart (1817–1886) ja Thorsten Forstén (1817–1861) ja vähemmän tunnetuiksi jääneet piirtäjät Adolf Wilhelm Lindeström, Jacob Boström ja Erik Westerling.

Suomen maisemia ja nähtävyyksiä sisältävä kuvateos julkaistiin vuosina 1845–1852. Teos pyrki herättelemään isänmaallisia tuntoja esittelemällä Suomen suuriruhtinaskunnan kauneimpia kulttuurimaisemia. Magnus von Wright piirsi näkymiä etupäässä Satakunnasta, Uudeltamaalta ja Hämeestä. Paikanpäällä tehdyt piirustukset toimitettiin Dresdeniin, jossa ne piirrettiin kivelle ja vedostettiin.

Helena Hätönen 2012

Lähteet ja kirjallisuus

Hovinheimo, Petja, 2011. Finska Vyer, 1840-talets storfurstendöme i bilder. Näkymiä Suomesta, 1840-luvun suuriruhtinaskunta kuvissa. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland nr 748.
Wright, Magnus von, 1805–1868. Dagbok 1841–1849. Konsnärsbröderna von Wrights dagböcker 3. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. Utgiven Anto Leikola [et al.] 1999. Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet i Finland.