Viittaukset

Suomen Taideyhdistys
Suomen Taideyhdistyksen merkitys suomalaisen taide-elämän, taideinstituutioiden ja taiteen kehityksessä on olennainen. Yhdistys on Suomen Kansallisgallerian edeltäjä, ja sen keräämä taidekokoelma on nykyisin osa Kansallisgalleriaan kuuluvien Ateneumin taidemuseon ja Sinebrychoffin taidemuseon...
Suomen Taideyhdistyksen taideteosarpajaiset
Arpajaiset tärkeä osa toimintaa Jäsenille järjestettävät taideteosarpajaiset olivat yksi Suomen Taideyhdistyksen keskeisistä toimintamuodoista heti sen perustamisesta vuonna 1846 lähtien. Yhdistyksen päämääränä oli kotimaisen taideyleisön luominen, ”taideaistin” herättäminen ja kotimaisen taiteen...
Kuvataidekritiikin alkuvaiheet suomalaisessa lehdistössä
Satunnaista taidekirjoittelua 1800-luvun alkuvuosikymmenten kotimaisten sanoma- ja aikakauslehtien kuvataiteeseen liittyvien kirjoitusten sisältö oli luonteeltaan enemmän uutisoivaa ja kuvailevaa kuin arviointiin tähtäävää. Tekstit painottuivat ruotsinkielisiin julkaisuihin, vaikka Suomen...
Helsingfors Tidningar No 20 12.3.1851

Helsingissä 1800-luvun puolivälissä ilmestynyt 4-sivuinen sanomalehti Helsingfors Tidningar oli aikansa keskeinen kulttuuriuutisoija. Varsinkin Zachris Topeliuksen päätoimittajakaudella vuosina 1841–1860 sitä käytettiin Suomen Taideyhdistyksen tiedotuskanavana. Kansallisgallerian arkiston leikekokoelmaan kuuluu vain yksi täydellinen sanomalehtivuosikerta, vuoden 1851 Helsingfors Tidningar. Se ilmestyi tuolloin kaksi kertaa viikossa.

Suomen Taideyhdistyksen sihteerinä Topelius saattoi julkaista lehdessä pääkohdat yhdistyksen vuosikokouksen tapahtumista. (Numeron 20/1851 sivut 2 ja 3). Kokous eteni muodollisessa järjestyksessä: luotiin katsaus yhdistyksen viimeaikaiseen kehitykseen, valittiin johtokunta ja nautittiin juhlaillallinen. Tapoihin kuului illallisen yhteydessä tyhjentää maljoja keisarin ja keisarillisen perheen jäsenten sekä vuosinäyttelyyn osallistuneiden taiteilijoiden ja lopulta yhdistyksen hallituksenkin kunniaksi. Luonnollisesti samassa yhteydessä julkaistiin aina vuosikokouksessa suoritetun Suomen Taideyhdistyksen arpajaisten taideteosten voittajat.

Helena Hätönen 2012 (päivitetty 1/2014)

Lähteet ja kirjallisuus

Helsingfors Tidningar No 20 12.3.1851. Leikekokoelma, Arkistokokoelmat, Kansallisgalleria.
Tommila, Päiviö, 1988. "Yhdestä lehdestä sanomalehdistöksi 1809–1859". Tommila, Päiviö & Landgren, Lars & Leino-Kaukiainen, Pirkko, 1988. Suomen lehdistön historia 1. Sanomalehdistön vaiheet vuoteen 1905. Kuopio: Kustannuskiila.