Musiikki

Music

Erkki Kurenniemi oli 1960- ja 70-luvuilla musiikkiteknologian edelläkävijä Suomessa ja tietoinen siitä, millaiseen suuntaan teknologian kehitys musiikkia vie. Kurenniemen musiikille ominaisia elementtejä onkin tunnistettavissa esimerkiksi konemusiikissa.

Soitinsuunnittelijana Kurenniemi on varhainen esimerkki soitinhakkerointi- ja tee-se-itse -toiminnasta. Idea studiosta ohjelmoitavissa olevana, automaattisena musiikin tuotantokoneena voidaan nähdä myös Kurenniemen sähkösoittimissa, joita hän rakensi vuosina 1964-1975.

http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/erkki_kurenniemi_digitaalisten_nakyjen_nakija_100032.html#media=100100

Timeline