Ars 95

ARS 95 Edellisestä näyttelystä oli kulunut 12 vuotta, maailma oli muuttunut ja nykytaiteen kenttä laajentunut, eikä nykytaiteen yleisesittely enää tuntunut mielekkäältä lähtökohdalta. Ars 95 antoi myös vuonna 1991 perustetulle Nykytaiteen museolle tilaisuuden esitellä tulevaisuuden linjauksiaan. Näyttelyn laajana teemana oli yksityisen ja julkisen välinen erottelu modernisuuden rakenteena.

Ars 95 11.2.–22.5.1995 Nykytaiteen museo (Ateneum-rakennus), Helsinki.

Maritta Mellais 2012