Ars 74

ARS 74 keskittyi realismiin. Alkuperäinen ajatus idän ja lännen kohtaamisesta jäi toteutumatta Neuvostoliiton jäädessä näyttelystä pois. Sen sijaan näyttely pureutui teemaan esitellen ajankohtaisia, eri tavoin realismia ilmentäneitä teoksia. Näyttelyn komissaarin Salme Sarajas-Korteen sanoin: ”Koossapitävä teema on todellisuuteen pohjautuva kuva ja sen antamat mahdollisuudet nykyhetken taiteilijalle.”

Ars 74 15.2. – 31.3.1974 Ateneum, Helsinki ja 15.4.–15.5.1974 Tampereen taidemuseo ja Tampereen nykytaiteen museo.

Maritta Mellais 2012