Viittaukset

Matkoja ulkomaille
Koulutusta ulkomailta - 1800-luku Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulut 1800-luvun Turussa ja Helsingissä keskittyivät antamaan opetusta vain taiteen tekemisen alkeissa. Ulkomaille lähdettiin hankkimaan lisäkoulutusta sekä kansainvälistä tunnettuutta. Varhaisin opintopaikka oli Ruotsissa,...
Saksa
Suomalaisten Manner-Eurooppaan tekemät kulttuurimatkat 1800-luvun alkupuolella perustuivat enimmäkseen omaehtoiseen matkailuun ja tutustumiseen esimerkiksi saksalaisten ruhtinaskuntien taidekokoelmiin. Vielä edellisen vuosisadan perinteen mukaisen Grand Tourin saksankielisen Euroopan alueelle...
Erik Johan Löfgrenin kirje Fredrik Cygnaeukselle 29.8.1854

Taiteilija Erik Johan Löfgren (1825–1884) lähetti tämän kirjeensä Fredrik Cygnaeukselle (1807–1881) opiskelupaikastaan Düsseldorfista. Löfgren ja Cygnaeus kirjoittivat toisilleen säännöllisesti.

Kirjeessä taiteilija kertoo kuulumisiaan ja edistymistään maalaamisessa. Hän myös lähettää Cygnaeukselle valokuvan. Löfgren kirjoittaa, ettei oheista valokuvaa voi suinkaan kutsua täydelliseksi, mutta että siitä näkyy taulun sommittelu. Taiteilija on siis kuvauttannut työn alla olevan maalauksensa Cygnaeukselle ja tämän edustamalle Suomen Taideyhdistykselle näytöksi työskentelystään. Löfgren aikoo vielä parantaa taitojaan, ja toivoo tämän tapahtuvan ripeästi – onhan hän saanut hiljattain kunnollisen ateljeen työskentelytilaksi. Lopuksi hän lähettää sydämelliset terveiset kotimaahan.

Puheena ollut maalaus on Kristus Öljymäellä (tunnetaan myös nimillä Kristus Getsemanessa ja Kristus yrttitarhassa). Tämä selviää Cygnaeuksen lehtikirjoituksesta, jonka hän laati heti kirjeen ja valokuvan saatuaan. Cygnaeus kehuu taiteilijan ansioita sanomalehti Morgonbladetissa 11.9.1854, ja muistaa mainita näkemänsä Löfgrenin opiskelutodistuksen Kuninkaallisesta Preussilaisesta Düsseldorfin Taideakatemiasta. Tekeillä olevasta taulusta hän kertoo: ”Den lofvar att bli vacker samt är hållen i en ädel, och framförallt Christlig styl” (”Se enteilee kauneutta, ja on myös toteutettu ylevällä ja ennen kaikkea kristillisellä tyylillä”). Cygnaeus mainostaa, että nyt jollakin Suomen kirkolla olisi hieno tilaisuus hankkia Löfgrenin pian valmistuva alttaritaulu.

Cygnaeuksen lehtikirjoitus on talletettu myös Kansallisgallerian arkiston Taiteilijakirjekokoelmaan, liitteeksi Cynaeuksen 9.9.1854 laatimaan vastauskirjeeseen Löfgrenille.

Taideteos Kristus Öljymäellä hankittiin sittemmin Jaakkiman kirkon alttaritauluksi, ja nykyään se on Kesälahden pääkirkossa Kapakankaalla.

Anna Lindfors 2012 (päivitetty 1/2014)

Lähteet ja kirjallisuus

Erik Johan Löfgrén Fredrik Cygnaeukselle 29.8.1854, Düsseldorf. Taiteilijakirjekokoelma, Arkistokokoelmat, Kansallisgalleria.
Fredrik Cygnaeus Erik Johan Löfgrénille 9.9.1854, Helsinki. Taiteilijakirjekokoelma, Arkistokokoelmat, Kansallisgalleria.
Kesälahden seurakunta - Kirkot, http://www.kesalahdenseurakunta.fi/kirkot.html (viitattu 4.1.2013)
Morgonbladet 11.9.1854