Nyblin taiteilijana

Nyblinin valokuvaustoiminnan aihepiirissä taideteoskuvaus on vain osa, tosin ilmeisesti Nyblinin omissa intresseissä hyvinkin ensiarvoinen alue. Kuvataide ja sen valokuvaus ovat olleet hänelle pysyvästi aktiivi, innoittava ja syvästi luonteeseen kuuluva mieltymys. Nyblin oli opiskellut nuoruudessaan sekä kuvataiteita että valokuvausta. Hän oli ennen kaikkea tunnustettu, kyvykäs valokuvaaja, mutta osallistui myös maalauksillaan Suomen Taideyhdistyksen kahteen näyttelyyn vuosina 1902 ja 1903.60 Kuvanveistäjänäkin hän jää alan kotimaiseen historiaan. Nyblinin suunnitelmien mukaan toteutettiin jo 1885 kansalaiskeräyksellä Suomen sodan 1808–1809 Juuttaan taistelun monumentti Uudessakaarlepyyssä.61 Graniittilohkareista sommiteltu monumentti on yksi maan vanhimmista isänmaallishenkisistä muistomerkeistä ja viittaa Nyblinin henkilön omasta syntyperästä riippumattomiin suomalaispatrioottisiin sympatioihin. Ne voimistuivat sortokaudella, esimerkkinä yhteistyössä toisen patriootin G. W. Edlundin kanssa julkaistu merkittävä, laajalle ulkomaiselle yleisölle suunnattu propagandateos Finland i 19de seklet – Suomi 19nnellä vuosisadalla.62

Nyblinin taideteosvalokuvien tämänhetkistä asemaa ja arvoa valokuvan taiteessa voidaan tarkastella kuvien alkuperäistarkoituksen kulmasta. Nyblin ei kiistänyt teoskuviensa toisintorealiteettia. Hän leimasi vedoksensa alleviivatusti alkuperäisteoksen valokuvamuotoiseksi toisinnoksi, jonka hän oli itse valmistanut, Fotografi efter originalet af Daniel Nyblin, Helsingfors. Mutta kuva oli tarkoitettu palvelemaan taideteoksen toisintona, jossa tekotapa oli ”fotograafinen” ja siten sananmukaisesti ”valografiikka”vedos teoksesta. Nyblinin tavoitteena oli siten lähinnä teoksen valokuvataiteellisen version levitys ja sen avulla tapahtuva Suomen ajankohtaisen taiteen kuvamuotoinen informaatio. Teoskuvien dokumenttiarvo jäi sen sijaan huomiotta ja liittyi kuvaan mukaan vasta aikojen kuluessa. Myöskään mitään pedagogista funktiota oppimateriaalina Nyblinin taideteoskuvilla ei aikanaan ole voitu osoittaa olleen.63

Nyblinin taideteosvalokuvilla oli ja on siten historiallisesti valokuvataiteellinen ja kuvataideinformatiivinen merkitys. Nykyisin merkittäväksi arvoksi on noussut kuvien dokumenttisisältö. Negatiivikokoelma on suurin ja kattavin maassa säilynyt valokuvamuotoinen aineisto kotimaisesta 1800-luvun kuvataiteesta. Suuri määrä negatiiveista on ensimmäisiä ja vanhimpia säilyneitä valokuvia teoksesta. Aineisto taltioi nykyhetkeen teoksia tuoreeltaan yli sadan vuoden takaa ja säilyttää tiedon monista vaikeasti jäljitettävistä tai kadonneista töistä. Erityinen arvo sisältyy joidenkin teosten kuvausajankohdan jälkeisten muutosten todentamiseen näiden harvinaisten valokuvien avulla.
60 Finska Konstföreningens vårexposition 1902. Helsingfors 1902, s. 11; Finska Konstföreningens vårexposition 1903. Helsingfors 1903, s. 10. Molempiin näyttelyihin Nyblin osallistui yhdellä teoksella.
61 Tuomisto, Antero, Suomalaiset sotamuistomerkit. Sotiemme muistomerkit Pähkinäsaaren rauhasta 1323 nykypäivään 1998. Sotilasperinteen Seuran julkaisu n:o 1. Helsinki 1998, s. 58-59. Monumentti paljastettiin juhlallisesti 25.9.1885, tilaisuudessa kuultiin sekä Maamme-laulu että Venäjän keisarihymni. Ks. Juuttaan muistopatsaan paljastaminen. USr 28.9.1885, n:o 224.
62 Edlundin patriotismi ilmenee myös sanomalehdestä Uusi Suometar, jossa hän ilmoittaa juuri ennen Helmikuun manifestia kaikissa maan kirjakaupoissa myynnissä olevasta julkaisustaan Suomen Suuriruhtinaskunnan perustuslait. Ks. G. W. Edlund’in... USr 25.1.1899, n:o 21.
63 Asiaa on tiedusteltu maan viime vuosisadalla toimintansa aloittaneilta oppilaitoksilta, Hämeenlinnan, Jyväskylän, Kuopion, Mikkelin ja Oulun lyseoilta. Näiden kokoelmista ei ole löytynyt Suomen Taide -valokuvia.

 

Veikko Pakkanen 2012