Home

ERKKI KURENNIEMI – mies tulevaisuudesta

Erkki Kurenniemi (s. 1941 Hämeenlinnassa), on suomalainen elektronimusiikin edelläkävijä ja soitinrakentaja. Sen lisäksi hän on ollut 1960-luvulta alkaen mukana kehittämässä aikansa uusimpia teknologisia ratkaisuja, ja erityisesti ennakoinut ja tuonut esille tietokoneiden tuomaa suurta muutosta ihmisten elämässä, yhteiskunnassa ja kulttuurissa.

Suomen Kansallisgallerian arkistokokoelmien edeltäjä Kuvataiteen keskusarkisto sai vuonna 2006 vastaanottaa Erkki Kurenniemen arkistolahjoituksen. Tämän sivuston avulla avataan aineistoa yleisölle. Sivusto koostuu osista Arkisto ja Erkki Kurenniemi – a man from the future.

Lue lisää

Arkisto

Erkki Kurenniemi on taltioinut runsaasti omaan elämäänsä liittyvää tietoa yksityiskohtaisesti ja mahdollisimman tasapuolisesti kaikilta tärkeiksi kokemiltaan elämänsä alueilta. Tämä aineisto muodostaa Erkki Kurenniemen arkistoksi kutsutun kokonaisuuden. Laaja arkisto koostuu Kurenniemen kirjoituksista, päiväkirjoista, työpapereista, valokuvista, videoista ja henkilökohtaisesta esineistöstä. Se sisältää aineistoa vuosilta 1942-2012. Lue lisää

Erkki Kurenniemi -sivustolla on valikoima tekstejä ja dokumentteja tästä arkistokokonaisuudesta. Aineistoa voi tutkia teemojen tai asiasanojen avulla:

ERKKI KURENNIEMI – A Man From The Future

Erkki Kurenniemi – A Man From The Future on kuuden suomalaisen tutkijan artikkeleista koottu tutkimusjulkaisu Erkki Kurenniemestä. Tutkijat valottavat Kurenniemen henkilöä, uraa ja toimintaa eri näkökulmista. Mukana on media-arkeologiaa, musiikintutkimusta, soitinrakentamisen kartoitusta, kriittistä pohdintaa Kurenniemen visioista ja mediatutkijan tarkkaa analyysiä.

Julkaisun kirjoittajat ovat Kai Lassfolk, Mikko Ojanen, Susanna Paasonen, Jussi Parikka, Jyrki Siukonen ja Jari Suominen.

Julkaisun artikkelit voi halutessa tulostaa joko yksitellen tai kokonaisuutena.

Julkaisuun